Marketing

Eupalyazat

Magyar Szó online
 Tarka Világ Szerkesztő: Horváth Zsuzsanna
2008. január 10., csütörtökHATÁRON INNEN ÉS TÚL
Itt született Petőfi: Kiskőrös
Kiskőrösről mindenkinek a nemzet nagy költője, Petőfi Sándor jut eszébe, de azt már valószínűleg kevesen tudják, hogy a szőlő és a bor városa is, továbbá sok turistát vonz a településre a gyógyászati célokat szolgáló 56 Celsius fokos nátriumkloridos, jódos, brómos, fluoridos gyógyvíz is. A Petőfi-emlékház mellett érdemes felkeresni a szlovák tájházat, a Borok Házát, és megnézni a közúti szakgyűjteményt, ahol az út- és hídépítés hajdan használt gépei, többek között régi úthengerek is láthatók.
A Bács-Kiskun megye közepén fekvő Kiskőrösi Kistérség legmeghatározóbb települése Kiskőrös, az egykori járási székhely. A gazdag régészeti leletek bizonysága szerint már az újkőkorban éltek itt emberek. (Egy 1891-es ásatáskor átfúrt kőbaltát találtak, ami a Nemzeti Múzeumban látható.) A település természetföldrajzi adottságai, valamint vadban és halban gazdag élelemszerzési lehetőségei biztosították a megélhetést az itt letelepedőknek. A kutatók és a fellelhető oklevelek tanúsága szerint az Árpád korra tehető az első falu kialakulása.
Az írott dokumentumok 1247-ben és 1275-ben tesznek először említést Kiskőrösről, mint lakott helyről. A település neve bizonyíthatóan a vidéken őshonos kőriserdőből származtatható. IV. (Kun) László 1277-ben például Kenrus néven említi, Mátyás 1469-ben Kewresnek írja, majd 1529-ben szerepel Kyskeres néven. Kiskőrös először a Derecskei, majd a Mikolai nemesi család birtokában volt.
A török uralom alatt a település házait a seregek földig rombolták, a lakosság nagy része elesett a harcokban. Ekkor pusztult el az az oszlopos templom is, amely még az Árpád-házi királyok idején épült. A templom újjáépítését többször felvetették, de 1876-ban utolsó, még meglévő oszlopát is lerombolták, és a helyére zsinagógát építettek.
A török pusztítás miatt elnéptelenedett vidéket I. Lipót császár 1691-ben a Wattay-családnak adományozta a török elleni vitéz küzdelem jutalmaként. A faluhoz hat puszta tartozott: Cebe, Csengőd, Kaskantyú, Kisbócsa, Tázlár és Tabdi. Wattay János és István 1718-ban felvidéki szlovák anyanyelvűekkel telepítették újjá Kiskőröst: Túróc, Nyitra, Hont és Pest vármegyékből jöttek az új telepesek. A városban lakó szlovákság büszke eredetére. A családnevek ma is őrzik az egykori származáshelyet, a Szlovák Tájház pedig kiskőrösi múltjukat.
Az 1780-as évek közepén már ötezer lakosa volt Kiskőrösnek. Ebből az időből származik a város pecsétje is, amely később a címer alapja lett. 1784-ben II. Józseftől mezővárosi rangot és vásárjogot kaptak a kiskőrösiek. 1872-től Járási Szolgabíróság működött a városban, ezzel alapozták meg Kiskőrös központi szerepét annak ellenére, hogy a település mezővárosi rangja pár évvel azelőtt megszűnt. 1882 decemberében átadták a Budapest-Szabadka vasútvonalat, így a város bekerült az ország vérkeringésébe. A XX. század elején Kiskőrösnek már közel 13 ezer lakosa volt, gazdasági, kulturális intézményei, valamint a társadalmi életet koordináló egyesületei a környező települések központjává emelték.
A helyi szőlőművelés már a XVIII. század közepétől ismert volt Kiskőrösön, ezt bizonyítja a mai Izsáki út mentén húzódó öregszőlők (starie vinice) területe is, de jelentősebb szőlőkultúráról a történelmi borvidékeken a XIX. századtól beszélhetünk. Ekkor alakult ki a kétszintes, gyümölcsfákkal vegyes szőlőművelési forma, amely megalapozta az ország legnagyobb bortermelő vidékének kialakulását. A Kiskunsági borvidék híres borászai a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend tagjai, akik a Borok Házát is működtetik.
Lendületes fejlődését az első és a második világháború és következményei megtörték. A talpra állás nehéz időszaka után a 60-as, 70-es években következett csak be jelentős javulás az itt élők életkörülményeiben, ami kihatott a település fejlődésére is. Megjelentek a városiasodás nyomai. Új lakások, középületek, iskolák, utak épültek, elkészült a művelődési ház és a könyvtár közös épülete, városszerte parkok létesültek. Kiskőrös 1973-ban lett újra város. Azóta is töretlenül fejlődik, s bár lakosainak száma alig haladja meg a 15 ezret, napjainkban is a kistérség gazdasági, szellemi, kulturális központja.

A Petőfi téren található Városháza eklektikus stílusban 1893-ban került átadásra

A város kulturális arculata szempontjából meghatározó tényező, hogy 1823. január 1-jén Kiskőrösön született Petőfi Sándor. A költő 1790 körül épült nádfedeles szülőháza (a mögé emelt korszerű épülettel) ma Irodalmi Múzeum

A Szlovák Tájház (1839) rendkívül gazdag századfordulós anyaggal rendelkezik

A várost és környékét 1718-ban felvidéki szlovák családokkal újratelepítő Wattay János és Wattay István emléktáblája a kiskőrösi Városházán
CÍMLAPTÖRTÉNET
A fiú, aki merészet álmodott
Bármilyen hihetetlen is, de igaz: Utasi Árpád népmesemondó fiú a magyar népmese napján - azaz szeptember 30-án - született.
Utasiéknál Csantavéren karácsony és újév között jártunk. Előttünk és minket követően is egymás kezébe adták az újságírók a kis parasztház kilincsét. Nem csoda, hogy a szokványos kérdésre: Mennyiben változott meg az életed, amióta a nézők szavazatai alapján megnyerted a Csillag születik versenyt? Árpád annyit válaszolt, hogy: Egy kicsit, mert most riporterek jönnek hozzánk.
Árpád fáradt volt, úgyhogy még az sem kristályosodott ki benne, hogy mi volt az egész másfél-két hónapos versenyben a legnehezebb azon felül, hogy most rengeteg leckét kell pótolnia. Azt tartja most ugyanis a legfontosabbnak ez a hetedikes fiú, hogy behozza az iskolai lemaradást. A verseny legszebb pillanata az volt számára, amikor kiderült, ő kapta a nézőktől a legtöbb szavazatot, s ezzel megnyerte a tehetségkutató vetélkedőt. Szép emlékei között marad meg, amikor Szabó Gyulával, a nemzet színészével annak házánál gyakorolták a tévés verseny döntőben közösen elmondott mesét.
A csantavéri fiú Budapesten nem volt egyedül, ott volt vele édesanyja, és Piroska tanárnő, akivel ott is gyakoroltak, meg Bőhm György dramaturggal, aki szintén segített a felkészülésben, s egy-két alkalommal a helybeli általános iskolából is érkezett lelkes szurkológárda.
Még nem tudják, hogy a nyereményt - egy éven keresztül havi 1 millió forint, ami valamivel több, mint 4000 euró - mire fordítják majd, de mivel albérletben élnek, minden bizonnyal jól jönne egy ház. Azt sem tudják, hogy mikor kerül sor a különdíjként megjelenő meselemez felvételére. Az anyuka kérdésünkre megemlítette, úgy beszélték meg a tévé vezetőségével, nem lesz menedzsere a fiúnak, valószínűleg fel fog majd lépni különböző rendezvényeken, de nem túl gyakran, mert egyelőre az a legfontosabb, hogy Árpád a hetedik és nyolcadik osztályt befejezze.
Kérdésünkre, hogy a többi versenyzővel összebarátkozott-e, van-e akivel fennmarad a kapcsolat, Árpád annyit válaszolt, hogy majd e-maileket váltanak, s esetleg majd a nyáron találkoznak.
Nem töltöttünk náluk sok időt, mert a tizennyolc hónapos legkisebb családtag az utóbbi időben alig látott édesanyja és bátyja teljes odafigyelésére igényt tartott.
Aradszki Hajnal Piroska, aki harmadikos korától számos mesemondó versenyre vitte Utasi Árpádot, most is ott volt Budapesten, kérdésünkre a következőket mondta:
- A gyerek életének lett egy gyönyörű epizódja. Kikerült a hétköznapokból, egy ingerszegény környezetből egy mozgalmas világba. Egy ilyen versenyen való részvétel, a győzelem mindenki életében meghatározó dolog. Azt, hogy hogyan fogja kihasználni az ismeretséget, ismertséget, a környezetétől is függ, s itt nem a családra gondolok, hanem arra, hogy Csantavéren, Vajdaságban hogyan karolják fel, lesz-e aki mellette áll. Horváth Emma tanárnő fogalmazta egyszer meg, hogy még a legtehetségesebb gyermek mellé is kell egy karó, mint a paradicsompalánta mellé, hogy ne hajoljon mindenfelé. Emma tanárnő e gondolatát annyira igaznak érzem, hogy magamévá tettem. Úgy érzem, a szülők és én kevesek vagyunk e törődéshez. Amikor Árpád a Kálmány Lajos népmesemondó versenyen Mesefa Díjat kapott, akkor azt mondtam neki, hogy ,,egy mesefa-csemete vagy'”. Most is azt érzem, hogy ő egy olyan fa, amelyet most kellene formálni. Most kellene felkarolni, segítséget nyújtani neki - hangsúlyozta a tanárnő. A meselemezzel kapcsolatos kérdésünkre a következőt válaszolta:
- Még nem tudjuk, hogy milyen mesék kellenek: csak gyerekeknek szánt meséket készítsünk, vagy ezeket az Árpád-féle eredeti vajdasági magyar népmeséket, amelyek között olyanok is vannak, mint a Pletykás asszonyok, vagy a Gyáva férfiak. Sőt azt sem tudjuk, hogy egyedül készíti Árpád a lemezt, vagy Bíró Gergely népdalénekes fiúval közösen, mert ilyesmiről is szó volt. Most a gyerek egy kicsit fáradtnak érzi magát. Nagyon nagy meglepetés érte, valószínűleg a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy megnyer egy ilyen versenyt. De viszont Árpád iránymutató is másoknak, hogy merjenek merészet álmodni - hallottuk Piroska tanárnőtől.
m. k.

A mesefa-csemete

„Benne vagyok a Magyar Szóban!” - amikor Árpi bekerült a középdöntőbe (Molnár Edvárd fotója)

Édesanyjával és testvéreivel (Ótos András fotója)
ÉLET ÉS EGÉSZSÉG
Orrunknál fogva
Az érzékelések közül kiemelt fontosságúnak tartjuk a látást, a hallást és a tapintást. Méltatlanul háttérbe szorul a szaglás és az ízlelés, talán azért, mert ezek nélkül lehet élni, bár kevésbé kellemesen. A kettő sajátos módon összefügg: aki nem érez illatokat, az ízek között sem képes finom különbségeket tenni.
A szaglás és az ízlelés szorosan kötődik egymáshoz. A nyelv ízlelőbimbói azonosítják az ízeket, a szaglóhám sejtjei a szagokat. Ezeket az érzeteket az agy szagló- és ízérzékelő központja összegzi. Eredményeképpen élvezzük a csokoládé vagy az eper zamatát. Illatok nélkül csak az alapízeket: az édeset, sósat, keserűt, savanyút tudjuk azonosítani, és elvész az étkezés öröme. Ezt a kellemetlen állapotot mindenki ismeri, aki volt már influenzás.
Az állatvilágban sokkal nagyobb szerepe van a szaglásnak. Nélkülözhetetlen a felségterület (territórium) kijelöléséhez, ellenőrzéséhez, az agresszió kifejezéséhez, az ellenfél elriasztásához, a veszély és a fajtársak felismeréséhez, nem utolsósorban a párkereséshez. Az embereknél - valószínűleg a civilizáció következményeként - veszített jelentőségéből ez a szerv. A városi lét, a nagyobb népsűrűség miatt pedig kívánatossá vált, hogy testszagunkat elfedjük. Rendszeres tisztálkodással és illatszerek használatával tesszük elviselhetőbbé egymásnak a kényszerű közelséget.
Vizsgálatok szerint az ember mintegy tízezer szag megkülönböztetésére képes. Bár szókincsünk meglehetősen szegényes az érzékelés leírására, parányi eltéréseket is képesek vagyunk felfogni. Ettől függően érezzük a levegőben terjengő szagmintát kellemes illatnak vagy elviselhetetlen bűznek.
Az orrüreg hátsó-felső részén található szaglóhám pici terület, a legősibb, úgynevezett dupla nyúlványú idegsejtek alkotják, amelyek egyenesen az agyba vezetnek. Itt komponálódik az illat élménye. A szinte pillanatonként változó, „légből kapott” információ töredéke jut el a tudatunkig. De mivel a szaglás érzetének feldolgozása az agy legősibb régiójában történik, jelentős szerepe van a memória alapvető folyamataiban, meghatározza hangulatunkat, tudat alatt befolyásolja viselkedésünket. Érdekes, hogy hipnózisban a szagok nagyon élénken jönnek elő, sok információt adnak, akárcsak az ízek. Tudatosan is élesíthetjük szaglásunkat, amikor egy illat eredetét, összetevőit igyekszünk meghatározni. Mélyeket szippantva több illatanyag jut a szaglóhámra.
Az orr nemcsak a szaglás szerve, hanem a légzőrendszer első része is. Szerepe van a hangképzésben, továbbá az orrüregbe nyílnak a könnycsatornák és az orrmelléküregek. Fontos, hogy a levegővétel az orron keresztül történjen, mert fő feladata a levegő párásítása és felmelegítése. Szájon át is tudunk lélegezni, így viszont könnyen lehűl és kiszárad a nyálkahártya, ami kaput nyit a kórokozóknak.
Az orr felső részét csont, alsó részét porc alkotja. Formája, nagysága jelentősen meghatározza az arc karakterét, viszont nem befolyásolja a funkcióját. Kívülről nem lehet megítélni, mi van belül, a szép egyenes orrban is találhatunk ferde orrsövényt.
Belül az orrüreget az orrsövény két járatra osztja, a levegővel érintkező felszínt növelik az orrkagylóknak nevezett, nyálkahártyával borított csontlemezek. Erekkel sűrűn átszőtt nyálkahártya béleli a garatig terjedő orrüreget és a vele összeköttetésben álló orrmelléküregeket. A nyákot termelő sejtek felszínén úgynevezett csillók találhatók, ezek kifelé söprögetik a légutakba kerülő porszemcséket, idegen anyagokat. Irritáló hatásra automatikus tüsszentés tisztítja ki az orrüreget, akárcsak a köhögés a tüdőt. Meghűléskor a nyálkahártya védekezésül nyákot termel, létrejön a közönségesen náthának nevezett állapot. Legjobb az elején elcsípni, nagyobb adag vitaminnal, orrcseppel, melegítéssel kezelni, ha kell, érdemes kifeküdni, így három nap alatt elmúlik, nem kell hetekig kínlódni a szövődmények miatt, és a beteg a környezetét sem fertőzi meg.
Az orr körüli csontokban az orrüregbe nyíló kamrák, orrmelléküregek találhatók: az arcüreg, a rostacsontüregek, a homloküreg, és egészen hátul az éköböl, amelynek fala közös az agyalappal. Az üregek sajátossága, hogy kicsi a nyílásuk. Az arcüreg ráadásul olyan, mint egy zsákocska, amelyiknek felül van a szája. Bár a homloküreg lefelé nyílik, de nagyon vékonyka ez a rés, ezért nehezen ürül. Nátha vagy orrkagylóduzzanat miatt könnyen elzáródhat. Az orrmelléküreg-gyulladás megelőzésének legfontosabb eszköze az orrspray. E nélkül se melegíteni, se gőzölni nem szabad, mert ha nem segítjük elő, hogy kiürüljön az orrmelléküreg, a melegtől könnyen begyullad. Azért jobb a spray, mint az orrcsepp, mert a permet eljut az orrüreg minden zugába, nem csak az orr alsó részébe.
Különösen veszélyes, amikor az orrváladék besűrűsödik. Ilyenkor mintha a nyálkahártyát fedő csillók is megbénulnának, nem tudnak söprögetni. Védekezés híján a melléküregekben felszaporodhatnak a gennykeltő baktériumok. Kezelése kellemetlen, mert az arcüreget fel kell szúrni és átöblögetni, vagy pedig a nyílások nagyításával lehet elősegíteni az üregek tisztulását.
Az orrüreg állapota a hallásunkat is befolyásolja. Az orrgarat és a középfül között az úgynevezett Eustach-kürt biztosítja a dobüreg átszellőzését és a nyomás-kiegyenlítődést. Ha ez a nyílás elzáródik, a középfülben felszívódik a levegő. Kívülről azt látjuk, hogy a dobhártya behúzódik. Hosszabb fennállása után savó választódik ki, amely idővel összeragasztja a hallócsontokat. Nem fáj, de halláscsökkenést okoz, és kezelés nélkül ez az állapot tartós halláskárosodáshoz vezet. Halláscsökkenés esetén szakorvoshoz kell fordulni.
Amíg lehet, érdemes elkerülni a sebészi beavatkozást. Gyerekeknél leggyakoribb az orrmandula, felnőtteknél az orrkagyló és az orrsövényműtét. Akkor indokolt operálni, ha az elváltozás akadályozza a légzést, károsítja a fület vagy elzárja valamelyik orrmelléküreg nyílását. Allergiásoknál gyakran kialakul a nyálkahártya sejtjeinek jóindulatú burjánzása, a polip. Néha érzi is a beteg, amikor az orrát fújja, hogy odabent valami lifeg. Apró polipok szteroidos orrsprayre hajlamosak visszabújni. Ha mégsem, sebészi beavatkozásra lehet szükség. Endoszkóppal a polip egyszerűen eltávolítható, bár sajnos kiújulásra hajlamos. (Családi Lap)
Se íze, se illata
Amíg az ember érez szagokat, nem tartja fontosnak ezt a képességét. Ha elveszti a szaglását, például vírusinfekció miatt, tragikusan éli meg, mert az ízeket sem érzi. Szerencsés esetben rövid időn belül helyreáll a szaglás. Ha mégsem, a panasz kivizsgálást igényel, mert agyi elváltozás állhat a hátterében. Fejsérülés, agyrázkódás következtében is károsodhat a szagérzékelés.
A bőség zavara
Nagyon sok, jó minőségű orrspray kapható, de nem mindegy, melyiket választjuk. Allergiára adott orrsprayt náthára nem érdemes önmagában alkalmazni. Sárgás-zöldes váladékra antibiotikus hatású gyógyszer ajánlott, de ez nem húzza össze a nyálkahártyát. Összehúzó hatású orrsprayt egy hétnél, tíz napnál tovább ne használjunk. Vásárlás előtt kérjük szakorvos vagy gyógyszerész tanácsát.
Gyógyír
A nátha kellemetlen velejárója a sűrű orrfújás, és az emiatt érzékennyé váló, kiszáradó, nyálkahártya. A panaszt különféle orrkenőcsökkel lehet csökkenteni. Hatásos segítséget nyújtanak azok a készítmények, amelyek védik a nyálkahártyát, és egyben megszüntetik az orrdugulást.
Tudta?
A csecsemők szaglása nagyon jó, édesanyjuk illatát előbb megjegyzik, mint arcvonásait, közelségére szopási reflexszel reagálnak.
A félelem szagát a kutyák és a lovak is megérzik.
A férfiak szaglása rosszabb, mint a nőké.
A parfümöket alkotó szakértők többsége mégis férfi; az Orr néven tisztelik, és nagyon megbecsülik őket kifinomult érzékükért. Azt is képesek megbecsülni, hogy az összetett illatkompozíciók miként hatnak az idő múlásával.
Kísérletek bizonyítják, hogy a nők ciklusuk termékeny szakaszában kellemesebbnek tartják a férfias szagokat, a férfiak pedig vonzóbbnak tartják azokat a nőket, akik éppen fogékony periódusukban vannak.
Az illatok emlékeket ébresztenek. Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában című regényciklusát a madelaine sütemény íze ihlette.
Vonzalmat ébreszt a másik nem illata, de az elutasítás oka is lehet az, hogy nem szeretem az illető szagát. Érzelmeink az orrunknál fogva vezetnek bennünket.
LAJOS ATYA TANÁCSAI
Nátha, influenza
A náthát legjobb lenne megelőzni, az influenzát pedig elkerülni...
Gyógyításukat ne azzal kezdjük, hogy marokszámra kapkodjuk be az otthon fellelhető gyógyszereket! Ha náthásak vagyunk és lázunk is van, föltétlenül maradjunk ágyban. Alkalmazzunk Kheipp-kúrát: kétóránként, hideg vízbe mártott ruhával mossuk le testünket (gyorsan dolgozzunk), és törülközés nélkül bújjunk vissza a meleg ágyba. A negyedik-hatodik lemosás után erősen izzadni fogunk (kiizzadjuk magunkból a betegséget), és akár már másnapra meg is gyógyulunk.
Végezzük el a Neti-kúrát is. (Aki minden reggel megcsinálja, azt elkerüli a nátha!) Egy pohár langyos vízben feloldunk egy késhegynyi konyhasót. Tenyerünkbe töltünk belőle, majd egyik orrlikunkat befogjuk, és a másikkal szippantjuk a sós vizet. Fejünket felemeljük, hátratartjuk, így a felszippantott víz a szánkba folyik. Kiköpjük, krákogunk, kifújjuk az orrunkat. Ezt kétszer-háromszor egymás után megismételjük. Majd a másik orrlikunkon végezzük el ugyanezt. Ügyeljünk a helyes orr-fúvásra! Mindkét orrlikat külön-külön fújjuk ki. Éspedig: egyiket befogjuk, a másikon fújunk, így elkerülhetjük a füldugulást.
Ha az orrunk bedugult (mindig csak az egyik lik), fekve forduljunk a másik oldalunkra. Hamarosan kitisztul. Ha fáj a fejünk, fülünk, torkunk, vagy hurutosan köhögünk, „nem akar felszakadni”, készítsünk vöröshagymapakolást. Egy nagy fej hagymát vágjunk apró kockára, és lábasban kavargatva, a saját levében pároljuk üvegesre. Vászonruhába csomagolva, azon melegében tegyük a tarkónkra, fülünkre, nyakunkra vagy a mellkasunkra. Estétől reggelig maradjon rajta. A pakolást kétszer-háromszor is megismételhetjük. A hagyma mindig frissen készül, a ruha pedig száraz és tiszta legyen.
Végezzünk rendszeresen kígyólégzést. Nyelvünket csővé formáljuk a szánkban, a vége cseppet lógjon ki az ajkaink közt. Vegyünk levegőt. Jól töltsük fel a tüdőnket. A képződött nyálat nyeljük le, majd a beszívott levegőt hosszan, az orrunkon át lélegezzük ki. Ezt ismételjük meg tízszer. Majd pedig hetenként hárommal emeljük a gyakorlat számát, egészen ötvenig. Arra figyeljünk, hogy ajkunk mindig nedves legyen.
Aki naponta rendszeresen elvégzi a Neti-kúrát, és rendszeresen „kígyólélegzik”, azt elkerüli a nátha.
Az influenzát ugyanúgy gyógyíthatjuk, mint a náthát. Vagyis ágyban fekvés, vizes lemosás, Neti-kúra, vöröshagyma-pakolás, kígyólégzés.
Mindkét betegségnél fontos, hogy koplaljunk. Evés helyett igyunk elegendő folyadékot: sokat teázzunk. Ilyenkor kiváló a bodzavirágtea, az orvosi zsálya- és a csipkebogyótea. Ez utóbbi tízszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a citrom.
Ha a fent leírtakat mind megcsináljuk, három-négy-öt nap alatt még a makacsnak tűnő influenzából is kigyógyulunk. Szövődmény nélkül! (A Hungalibri kiadó Lajos atya tanácsai című könyvéből)
(Folytatjuk)
FOGYÓKÚRA
Villámdiéta citrusokkal
Az ünnepi dőzsölés és nassolás után gyorsan adjuk le a súlyfelesleget! E háromnapos villámdiéta során szervezetünk ráadásul rengeteg C-vitaminhoz jut, amely azonkívül, hogy fitté tesz, az emésztést is felgyorsítja.
Karcsúsító citrusfélék és enzimek
A citrom, a limett és a narancs, a mandarin, valamint a grépfrút, vagyis a citrusfélék igen gazdagok C-vitaminban. Ez az energiát adó vitamin nem csupán fitté tesz bennünket, hanem erősíti immunrendszerünket is, valamint segít szervezetünknek olyan hormonokat termelni, amelyek gondoskodnak az optimális zsírégetésről. A táplálkozáskutatók szerint a citrusfélék fogyasztásával felgyorsul az anyagcserénk.
A C-vitamin az enzimekkel együtt erőteljes párost alkot - az enzimek ugyanis szintén karcsúsítanak. Ezek a friss gyümölcsökben és zöldségekben találhatók meg, és többek között lehetővé teszik az optimális emésztést.
Fontos: Az enzimek csak akkor tudják kifejteni teljes mértékben e jótékony hatásukat, ha a gyümölcsöket és a zöldségféléket nyersen fogyasztjuk.
200 kalóriás reggeliváltozatok
Sonkás pirítós naranccsal
1 szelet teljes kiőrlésű toastkenyeret megpirítunk. Megkenjük 1 teáskanál margarinnal, majd megrakjuk 1 vékony szelet (kb. 3 dkg) főtt sonkával vagy 1 szelet (kb. 3 dkg) sovány sajttal. Utána még megehetünk 1 narancsot is.
203 kalória, 13 g fehérje, 23 g szénhidrát, 4 g zsír.
Mandarinos müzli
2 evőkanál zabpelyhet összekeverünk 3 evőkanál kukoricapehellyel, illetve 1,5 dl zsírszegény joghurttal. 2 mandarint megtisztítunk, felaprítjuk vagy gerezdekre szedjük, és a müzlihez adjuk.
205 kalória, 9 g fehérje, 34 g szénhidrát, 2 g zsír.
200 kalóriás tízóraik minden napra
• 1 dl zsírszegény probiotikus joghurt, hozzá 1 omlós keksz. (A probiotikus joghurt segíti a szervezet természetes védekező rendszerét, és különösen a téli időszakban az influenza kitűnő ellenszere.)
• 1 narancs, 2 mandarin vagy grépfrút - gondoskodnak az extra adag vitaminról.
Italajánlatok minden napra
Annyi (szénsavas vagy szénsavmentes) ásványvizet fogyasszunk, amennyit csak képesek vagyunk - legalább egy litert, de ha lehetséges, inkább két litert naponta. Minden pohárhoz adjunk kevés frissen kifacsart citromlevet, mivel ez elősegíti a zsírégetést. A meleg italok közül a gyümölcs- és a gyógytea engedélyezett, szintén kevés citromlével ízesítve.
Fontos: A citromlevet mindig csak a tea leszűrése után öntsük a csészébe a kissé már kihűlt italhoz, hogy a hőre lebomló C-vitaminból minél több megmaradjon.
A kávéról és a fekete teáról a diétázás ideje alatt ajánlatos teljesen lemondani, mivel ezek erősen vízhajtó hatásúak.
1. nap
Meleg étel: sonkás metélt tészta
3 dkg tésztát sós vízben megfőzünk. 10 dkg újhagymát felaprítunk. 5 dkg főtt sonkát felkockázunk. 1 limettet (vagy citromot) félbevágunk, az egyik felét vékonyán felkarikázzuk, a másik felét kifacsarjuk. A sonkát és a hagymát 1 teáskanál vajon vagy margarinon megpároljuk, majd hozzáadjuk a limettlevet és a limettkarikákat. Sóval, fehérborssal fűszerezzük. A tésztát leszűrjük, és a sonkás keverékbe forgatjuk.
265 kalória, 17 g fehérje, 29 g szénhidrát, 6 g zsír.
Hideg étel: mandarinos sajtos szendvics
2 szelet teljes kiőrlésű toastkenyeret megpirítunk, majd 1 teáskanál margarinnal megkenjük. Az egyikre 1 szelet (2 dkg) zsírszegény sajtot fektetünk. Ízlés szerint megszórjuk frissen levágott zsázsával, végül befedjük a másik szelet toastkenyérrel. Utána 2 mandarint fogyasztunk.
255 kalória, 12 g fehérje, 34 g szénhidrát, 6 g zsír.
2. nap
Meleg étel: párolt paprika tojással
1 tojást keményre főzünk. 1-1 sárga és piros húsú kaliforniai paprikát és 1 fej vöröshagymát megtisztítunk, majd felaprítunk. 1/2 citrom héját levágjuk, és csíkokra metéljük. A citromot kifacsarjuk. A paprikát és a hagymát 1 teáskanál vajon vagy margarinon rövid ideig pároljuk, majd hozzáadjuk a citrom héját és levét. 1 evőkanál paprikakrémmel (ajvárral) ízesítjük. Felforraljuk, és kevés sóval, illetve borssal fűszerezzük. A megtisztított kemény tojással fogyasztjuk.
254 kalória, 12 g fehérje, 19 g szénhidrát, 11 g zsír.
Hideg étel: carpaccio grépfrúttal
1 rózsaszín belű grépfrútot megtisztítunk, majd vékonyan felkarikázzuk, és nagy lapostányéron elrendezzük. 10 dkg újhagymát feldarabolunk. 5 dkg pulykamellfelvágottat (ha lehet, füstöltet) felkockázunk, majd a hagymával együtt a grépfrútkarikákra halmozzuk. Kb. 1 dl zsírszegény joghurtot citromlével sóval, borssal ízesítünk, és a grépfrútra locsoljuk. Hozzá 4 kétszersültet ehetünk.
271 kalória, 19 g fehérje, 41 g szénhidrát, 2 g zsír.
3. nap
Meleg étel: pulykamell citromos mártással
10 dkg pulykamellfilét megmosunk és szárazra törölünk. Sós vízben 15 dkg felaprított sárgarépát megpárolunk. 1/2 citromot félbevágunk, majd vékonyán felszeleteljük. A húst 1 teáskanál forró olajon megsütjük, majd sózzuk, borsozzuk. 1,5 evőkanál sovány tejfölt és 1 teáskanál kapribogyót adunk hozzá. Végül beletesszük a citromkarikákat, és az egészet felforraljuk. A sárgarépát köretként fogyasztjuk hozzá.
253 kalória, 25 g fehérje, 11 g szénhidrát, 10 g zsír.
Hideg étel: narancsos galambbegysaláta
2 megtisztított narancsot gerezdekre szedünk. A gerezdeket felaprítjuk, és összekeverjük 5 dkg megmosott, megtisztított galambbegysalátával. Hozzáadjuk az édesítőszerrel ízesített citromlevet, és megszórjuk 5 dkg túrósajttal. 1 szelet teljes kiőrlésű toastkenyérrel fogyasztjuk.
247 kalória, 12 g fehérje, 37 g szénhidrát, 3 g zsír.
HELYES ÉTKEZÉS = EGÉSZSÉG
CITRUSFÉLÉK C-VITAMIN-TARTALMA
1 citrom = 40 mg
1 grépfrút = 55 mg
1 limett = 24 mg
2 mandarin = 30 mg
1 narancs = 75 mg
ZÖLDSÉGFÉLÉK C-VITAMIN-TARTALMA
1 paprika = 210 mg
1 adag brokkoli = 220 mg
1 adag káposzta = 210 mg
1 adag kelbimbó = 204 mg
(1 adag kb. 20 dkg)
Fontos: Hő hatására a legtöbb zöldség és gyümölcs veszít C-vitamin-tartalmából (a brokkoli például mintegy 55 százalékát). Ezért csak rövid ideig pároljuk, vagy nyersen fogyasszuk e vitaminforrásokat!
Ha a kelleténél több C-vitamint veszünk magunkhoz, az természetes úton kiválasztódik. Mellékhatása nincs.
A napi ajánlott C-vitaminmennyiség 100 mg. A legújabb kutatások szerint azonban 200 mg még többet használ.
Vigyázat!
Mivel a citrusfélék héja permetezőszer-maradványokat tartalmazhat, a citromot, a narancsot és a grépfrútot is alaposan mossuk le forró vízzel!
KICSIKRŐL NAGYOKNAK
Hányszor betegedhet meg egy gyerek egy télen?
A fiatal anyák joggal aggódnak, hogy eljött a megfázós időszak. Alighogy kiheverik a gyermekek az egyik betegséget, néhány nap ovi után már megint ágynak dőlnek. Ilyenkor joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy hány fertőzés normális még ebben a korban?
A 15-20 évvel ezelőtti orvosi tankönyvekben még azt olvashatjuk, hogy évente 10-12, lázzal járó(!), szövődménymentes fertőzés kisgyerekeknél még normális. Ha azt vesszük figyelembe, hogy ezek nagy része az őszre és télre tevődik, akkor nem tekinthető betegesnek, ha egy óvodás vagy kisiskolás gyerek egyik fertőzésből a másikba esik. Ez a közösségbe kerülés természetes velejárója. Annak a jele, hogy a gyerekek ilyenkor tanulják meg, hogyan bánjanak a környezetükben élő vírusokkal, baktériumokkal.
Amit a lázról tudni érdemes...
A vírusok és baktériumok szaporodásához 33-35 C az optimális hőmérséklet. Ez a test enyhe lehűlésekor alakul ki. Magasabb hőmérsékleten kevésbé tudnak szaporodni, sőt el is pusztulnak. A láz (39-40 C) segítségével tehát a szervezet az immunológiai folyamatok mellett hatékonyabban pusztítja a vírusokat és baktériumokat. Tehát a láz természetes fegyver szervezetünk számára a kórokozókkal szembeni küzdelemben. A test védekezőmechanizmusai közül jó néhány csak láz hatására indul be.
Jó tudni! Az antibiotikumok és a lázcsillapítók megakadályozzák, hogy testünk maga vegye fel a küzdelmet a betegséggel. Csak akkor érdemes bevetni ezeket, ha a szervezet már érezhetően nem képes megküzdeni a fertőzéssel. Az antibiotikumok csak a baktériumokra hatnak, a sokkal gyakrabban előforduló vírusfertőzésekkel szemben hatástalanok. Ha valaki félelemtől vezérelve minden kis fertőzésnél bead valamilyen antibiotikumot a gyereknek, feleslegesen megterheli a kicsi szervezetét. A szövődmények megakadályozására sokkal alkalmasabb a nyugodt körülmények közötti gondos, figyelmes ápolás! A lázcsillapítók használatával kapcsolatban érdemes tudni, hogy a lázgörcsök gyakoriságát nem csökkenti, mert azok leggyakrabban a láz emelkedésekor vagy csökkenésekor szoktak fellépni. Az emelkedő lázat gyakran csak akkor vesszük észre, amikor már magas. Ha ekkor a gyereknek lázcsillapítót adunk, és nem helyezzük nyugalomba, akkor lemegy a láza, és elevenen tovább virgonckodik. Ez a lázgörcs szempontjából kedvezőtlenebb helyzet, mint a lázas gyerek, aki nyugodtan ágyban fekszik, és meleg teát iszogat; ugyanis érzékszervi és mozgási ingerekkel terheli idegrendszerét.
Fontos! Ha a gyermek stabil általános állapotban van, nincs rajta semmi szokatlan vagy feltűnő jel, tudjuk hol a fertőzés góca (torok, hörgők...), akkor 2-3 napig nyugodtan kezelhetjük otthon is. Az így kiállt fertőzésekből sokkal többet tanul a szervezet. Ritkábbá, enyhébbé és szövődményektől mentesebbé válnak a következő betegségek.
Érdekes! Nagyszámú és hosszú távú tanulmányok igazolták, hogy a rákos betegségekben szenvedő felnőttek között jelentősen több az olyan, akinek gyermekkori lázas betegségeit rendszeresen antibiotikumokkal és lázcsillapítókkal kezelték, mint az olyan, akit „jó háziszerekkel”, meleg levessel, ágyba dugva ápoltak. Ebből az ismeretből alakult ki az a mára már elterjedt irányzat, hogy a felnőttek is lázkúráknak teszik ki magukat allergiás és rákos megbetegedések megelőzése céljából.
A csecsemőkori nátha
Mivel a csecsemő teljesen orrlégző, a szabad orr a szopás alapfeltétele. A csecsemőkori nátha tehát komoly betegség! Légszomjjal jár, a szopás (a kizárólagos táplálkozási forrás) zavart lesz. A légszomj nyugtalanságot, pánikot kelthet, ami tovább rontja a tüneteket.
A panaszok éjjel erősebbek, amikor a nappali tudati erők hiányában a lenti anyagcsere-folyamatok könnyebben felszállnak. Az orr ilyenkor „bélszerűvé” (összeérő falúvá, folyadékkal teltté, nyákossá, duzzadttá) válik. Kezelése tehát fontos, amire sok lehetőségünk van:
A teák közül már a kicsiknek is adhatunk kortyonként meleg(!) kamilla, bodzavirág- vagy hársfavirágteát.
Ne feledjük a sapkácskát!
Kezdetben anyatej, cukorral telített, sűrű kamillavirág-főzet, fiziológiás sóoldat (4,5 g tengeri só - egy evőkanál - fél liter vízbe), tengeri sós orrspray használható.
A későbbi szakaszban, amikor már folyik, esetenkénti orrleszívás és infralámpa alkalmazható.
A gyermekkori nátha
Már sokkal kevésbé vészes. Több szakasza van:
nyálkahártya-duzzanat
nyákképződés
gennyképződés vagy -lecsengés.
Legfontosabb a megelőzés: a veszélyeztetett időszakban meleg lábfürdő emelkedő hőmérséklettel (pl. kamillafőzettel). Kúraszerűen, főleg idegileg túlterheltnek, legyengültnek látszó gyerekeknél esti olajos lábbedörzsöléssel (orbáncfű- vagy mályvaolajjal). Fontos az anyagcsererendszer terhelésének csökkentése (cukor, tej, gyümölcslevek kerülése) és a kellő, réteges ruházkodás.
Kezelése heveny esetben:a fent említett meleg teákhoz kakukkfű, vadárvácska is társulhat, kis homoktövis-, csipke- és bodzaszörppel és némi citrommal. Helyi kezelése ugyanúgy történhet, mint a csecsemőknél. Sűrű váladék esetén az inhalálás és konyhasós öblögetés tökéletesen elég.
Visszatérő esetben: megelőző eljárásként kúraszerűen alkalmazhatók a meleg lábfürdők gyömbérporral vagy frissen őrölt mustármagliszttel.
A közismert, immunrendszert általánosan támogató szerek: szibériai ginszeng gyökere, C-vitamin, grépfrútmagkivonat is adhatók kúraszerűen. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy az egészséges életmód alapvető elemeinek (táplálkozás, mozgás, öltözködés, ritmus, nevelés) betartása hosszú távon mindenféle szernél hatékonyabb.
Az „orrosok és fülesek” mellett vannak „torkos” gyerekek is.
Heveny mandulagyulladás
Itt az az egyik központi kérdés, hogy streptococcusok okozzák-e, vagy sem. Ezt egy kenetből vett antigén-gyorsteszttel egyszerűen meg lehet állapítani. A gyakorlott orvosi szem ezt látványra és az egyéb tünetek lefolyásából is viszonylag nagy biztonsággal meg tudja mondani. A láz streptococcus-fertőzésnél antibiotikumos kezelésre szinte rögtön, anélkül általában a 4. és 7. nap között múlik el. A rettegett szövődmények ma már nagyon ritkák, és antibiotikummal kezelt gyerekeknél is előfordulnak. Főleg akkor, ha nem tartják be a kellő lábadozási időt, ugyanis az antibiotikum csak a baktériumokat öli el, de nem állítja le a háttérben álló gyengült immunológiai állapotot. Még az enyhe lefolyású eset után is tapasztalhatjuk néhány héten át, hogy a gyerek sápadt, kissé gyenge, noha az alapos orvosi vizsgálat során semmi különös nem kimutatható. Ez is mutatja, hogy ez egy olyan betegség, amely jelentős átépüléssel, szervi érintettségre, sőt bizonyos szervek sérülésére való hajlammal jár.
Jó tanács: a betegség alatt és után meglehetősen hosszú lábadozási időt (legalább 10 napot) kell hagyni, melynek során kímélő életmódot kell biztosítani a gyereknek.
Az antibiotikum nélküli kezelést különösen azok a szülők igénylik, akiknek gyermeke már többször kapott skarlát vagy tüszős mandulagyulladás miatt penicillint. A visszaesések száma akkor is csökkenni szokott, ha csak néhány nap leforgása után kezdjük el az antibiotikumos kezelést. Jó együttműködés mellett akár teljesen el is hagyható. Ennek feltétele, hogy a családból valaki kellő intenzitással tudja ápolni a gyereket.
Tippek: ágynyugalom 1 nappal a láztalanság utánig, könnyű étkezéssel és a kellő folyadékbevitellel. Fontos a cukor és gyümölcslevek elhagyása. Meleg borogatások: citrommal, joghurt és túró 1:1 arányú keverékével, sós krumplival.
A teák közül zsálya, zsurlófű, bodza, kamilla, La pacho kéregtea a legjobb, melegen termoszból iszogatva vagy öblögetve. Öblögetésre még sós vizet vagy grépfrútmagcseppes oldatot (gyerekeknek okvetlenül a nem keserű változatot adjuk!) is használhatunk. (Ideál - Reforméletmód magazin)
Az orr szerepe
Mivel az orr, a száj és a garat az a terület, ahol a belső szervezet érintkezik a külvilággal, itt sok nyirokszövet (egy egész gyűrűt képezve) helyezkedik el. Az orr szerepe, hogy a külső levegőt felmelegítse. Néhány centiméteres úton, másodpercek alatt a levegő hőmérséklete akár mínusz 20 fokról is az állandó plusz 34 fokra emelkedik. Nedvességtartalma 90 százalék fölé emelkedik, és messzemenően megtisztul. Ha zavart az orrlégzés, a hideg levegő és a kórokozók szűrés nélkül a szájon át bejutva megbetegítenek.
Torokborogatás forró citromlével
Nyákoldó és gyulladáscsökkentő hatású. Egy félbeszelt (vegyszermentes) citromot tegyünk kis tálba, és öntsük le nagyon forró vízzel; vágjuk be több helyen, nyomjuk ki jól (villával rögzítsük, és egy pohár fenekével préseljük szét)! A vegyszerezett citromot citromfacsaróval csavarjuk ki, és levét hígítsuk fel. Egy nem túl vékony pamutkendőt hajtogassunk vagy vágjunk akkorára, hogy a nyakat teljesen befedje, hátul a gerincoszlop tájékát azonban szabadon hagyja. Ezt a kendőt két vége felől a közepe felé tekerjük fel, és mártsuk a forró citromos vízbe! A borogatást olyan forrón, amennyire csak lehet, helyezzük a gégefőre! Lehetőleg gyűrődésmentesen két irányba tekerjük le hátrafelé, és egy gyapjúsállal szorosan rögzítsük!
KONYHAI KISOKOS
Egy gerezd jókedv
A Királyi Tengerészet tagjai naponta igyák meg egy citrom kifacsart levét - szólt a parancs a 18. századi Angliában. Ám megfogadni ma sem késő. Télen ugyanis több vitaminra van szükségünk, s a citrusfélékkel vígan leküzdhetjük a betegségeket.
Az Ázsiából származó citromot a perzsák már időszámításunk előtt háromezer évvel termesztették. Az ókori tudósok a gyógyítás számtalan területén alkalmazták, mérgezés és kígyómarás ellen is. Európába csak egy évezreddel ezelőtt került, mai változatait a 16-17. században nemesítették ki. A középkorban izzasztóként, vízhajtóként ismerték, de ajánlották vérzéscsillapításra és a seb összehúzódásának gyógyítására is. A nehézlégzés, a csuklás csökkentésére, de bőrre kenve a napégés kezelésére is hatásosnak tartották. A 18. század közepén egy skót hajóorvos, James Lind figyelt fel a citrom skorbutellenes hatására, így nem sokkal később a Brit Admiralitás már elő is írta, hogy a Királyi Tengerészet tagjai igyák meg naponta egy citrom vagy egy lime kifacsart levét. Mára bebizonyosodott, hogy a C-vitaminban gazdag citrom az egyik legfőbb immunerősítő. Évszázadok óta bevált recept a nátha gyógyítására egy csészényi meleg víz, egy kiskanál méz és egy fél citrom levének keveréke. A citrom illóolaja a máj méregtelenítő munkáját serkenti.
A konyhaművészek mindig hangsúlyozzák, hogy a zöld héjú citrom nem citrom, hanem lime, limett, limetta. Ezt az apró, vékony héjú indiai gyümölcsöt italokhoz, koktélokhoz használják, de mártásokat is ízesítenek vele. Reszelt héja jégkrémek és sörbetek gyakori alkotója.
A citrusfélék közül a Délkelet-Ázsiában és Kínában őshonos narancsból fogyasztjuk a legtöbbet. Története igen érdekes, hiszen Európába kétszer is eljutott, először a görögök próbálkoztak a gyümölcs meghonosításával, de széles körben csak később, a római kortól terjedt el. Másodízben genovai hajósok révén került be a 15. században a kínaiak által már tovább nemesített, mai tulajdonságaival bíró új fajta, kínai alma néven.
Egyetlen közepes méretű narancsban megtalálható a felnőttek napi C-vitamin-szükségletének megfelelő mennyiség. A C-vitaminról érdemes még tudni, hogy közrejátszik az egészséges bőr számára nélkülözhetetlen kollagén előállításában, és folsavtartalma is jelentős. A gerezdek közötti hártyában komoly mennyiségű pektinrost található, amely szerepet játszik a vér koleszterinszintjének csökkentésében és az emésztés segítésében is. Ezért egészségesebb, ha nem csupán a narancs kifacsart levét, hanem magát a gyümölcsöt fogyasztjuk.
A Kínában és Vietnamban őshonos mandarin Európában a 19. század elején jelent meg, de Amerikában is csak mintegy 150 éve ismerik A többi citrusféléhez hasonlóan a mandarin is tartalmaz koleszterinszint-csökkentő és emésztést serkentő pektint, valamint erős antioxidáns hatással rendelkező C-vitamint. Több kutatás is igazolta a citrusfélék rákellenes hatását, holland szakemberek is bebizonyították, hogy a déligyümölcsöket fogyasztók körében jóval kisebb arányban fordult elő gyomorrák.
Citromot héjáról
A citrom reszelt héja nélkülözhetetlen ízesítője süteményeinknek, mivel ez a kissé kesernyés íz semmilyen más fűszerrel nem pótolható.
A citromnak azonban sajnos nem csak a héja keserű - élvezetét is megkeseríti az a tudat, hogy héját igen mérgező vegyületekkel kezelik tartósítás céljából. A citrom hazánkba főleg Európa déli és Afrika északi részeiről érkezik. Hatalmas monokultúrákban termesztik, amelyek fenntartásához jókora mennyiségű permetezőszer szükséges: így különböző hormonokkal befolyásolják a növények fagyállóságát, a gyümölcsök méretét, az érés idejét. Az egyik legismertebb készítmény a vietnami háborúban volt használatos, mint vegyi fegyver, amely az erdők lombhullását idézte elő.
A citrusfélék a szedés után érlelő berendezésbe kerülnek, majd viasszal impregnálják héjukat. Az eljárás apró szépséghibája mindössze annyi, hogy a viaszhoz penészesedésgátló szereket is kevernek: ezek az anyagok állatkísérletekben a hólyagráktól az idegkárosodásig számos betegség kiváltói.
A gyümölcs belsejébe ugyan csak igen kis hányaduk jut be, a citrom héjába viszont annál több. Épp ezért Nyugat-Európában a hagyományos kereskedések is árulnak kezeletlen héjú citromot, illetve biocitromot - amely sem belül, sem kívül nem tartalmaz semmi olyat, ami elronthatná étvágyunkat.
ÍZ-LELŐ
Heti menü
PÉNTEK
Sárgarépás burgonyaleves, suszterrétes
SZOMBAT
Bableves, virslis krumplikrokett tartármártással, sült tök
VASÁRNAP
Húsleves cérnametélttel, tejfölös rostélyos káposztasalátával, rigójancsi
HÉTFŐ
Rántott leves, tojáspörkölt tarhonyával és savanyúsággal, gyümölcs
KEDD
Csontleves, sertéstokány tésztával, diós linzer
SZERDA
Hamis gulyásleves, élesztős palacsinta
CSÜTÖRTÖK
Csirkeaprólék-leves, csirkecombok vadasan párolt rizzsel, gesztenyepüré tejszínhabbal
SÁRGARÉPÁS BURGONYALEVES
Hozzávalók: 10 dkg vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 50 dkg burgonya, 35 dkg sárgarépa, 2 dkg vaj, 1 l zöldségleves (kockából), 1,5 dl tejföl, só, bors.
Elkészítése: A vörös- és fokhagymát apróra felkockázzuk. A meghámozott burgonyát és sárgarépát feldaraboljuk. A felhevített vajon a kétféle hagymát rövid ideig pirítjuk. Hozzáadjuk a burgonyát és a sárgarépát, majd gyakori kevergetés mellett 4 percig pároljuk. A levessel felöntjük, majd fedő alatt, közepes hőfokon a forrástól számított kb. 15 percig főzzük. 4 evőkanálnyi zöldséget kiemelünk, és félretesszük, a többit összeturmixoljuk. Sóval, borssal ízesítjük, belekeverjük a tejföl 3/4-ed részét, majd tányérokba merjük. Adagonként elosztva rákanalazzuk a maradék tejfölt, és beleszórjuk a félretett zöldségeket.
VIRSLIS KRUMPLIKROKETT
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 10 dkg virsli, 1 csokor petrezselyem, 1 ek. olaj + a sütéshez, 8 dkg reszelt sajt, 2 tojássárgája, 1 csipet szerecsendió, 1 ek. ételízesítő; a bundázáshoz: liszt, 2 tojás, prézli.
Elkészítése: A krumplit héjában megfőzzük. Az olajat felforrósítjuk, és a lebőrözött, feldarabolt virslit 4-5 percig pirítjuk benne. Kiszedjük, és hűlni hagyjuk. A krumplikat még melegen meghámozzuk, krumplinyomóval áttörjük. Hozzáadjuk a virslit, a reszelt sajtot, a tojássárgáját, a felaprított petrezselymet, a szerecsendiót és az ételízesítőt. Alaposan összekeverjük. A masszából kroketteket formázunk, és enyhén összenyomjuk, hogy 5-6 cm átmérőjű korongokat kapjunk. Lisztbe, egy csipet sóval felvert tojásba, majd a prézlibe forgatjuk, és bő, forró olajban kisütjük. Egyszerre keveset tegyünk a serpenyőbe, és addig süssük, amíg aranybarnák lesznek. Szalvétára szedjük, lecsöpögtetjük, és azonnal tálaljuk.
SERTÉSTOKÁNY TÉSZTÁVAL
Hozzávalók: 10 dkg mélyhűtött zöldborsó, 1 közepes vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 20 dkg sárgarépa, 35 dkg csiperkegomba, 30 dkg sertéscomb, 20 dkg szélesmetélt, 3 ek. olaj, 3,5 dl zöldségleves (kockából), 1 dl főzőtejszín, csipetnyi cukor, 1-2 ek. citromlé, 2-3 ek. ételsűrítő (Gustin), só, bors; a díszítéshez: petrezselyemzöld.
Elkészítése: A tésztát forrásban lévő, sós vízben kifőzzük és leszűrjük. A vékony csíkokra vágott húst a felhevített olajon megpirítjuk, majd kivesszük. A visszamaradt zsiradékban megpároljuk a felkockázott hagymákat. Beleszórjuk a felszeletelt gombát, és további 5 percig sütjük. Felöntjük a levessel és a tejszínnel, hozzáadjuk a húst, a felkarikázott sárgarépát, a felengedett borsót, és puhára főzzük. A tokányt sóval, borssal, cukorral és citromlével ízesítjük. Belevegyítjük az ételsűrítőt, és állandó keverés mellett kb. 1 percig forraljuk. A tésztával körítve, petrezselyemmel díszítve kínáljuk.
ÉLESZTŐS PALACSINTA
Hozzávalók: 1 dl tej, 1 dkg élesztő, 1 dkg porcukor, l tej, egy késhegynyi só, 2 dkg porcukor, citromhéj, szerecsendió, 1 tojás, 3 dkg olvasztott vaj, 30 dkg liszt, olaj a sütéshez, szilvalekvár, túró a tetejére, tejföl.
Elkészítése: Az 1 dl langyos tejben elkeverjük az élesztőt az 1dkg porcukorral, és felfuttatjuk. A l tejbe belekeverjük a sót, porcukrot, reszelt citromhéjat, reszelt szerecsendiót, tojást, a vajat, hozzáadjuk a lisztet és a megkelt élesztőt, majd jól kidolgozzuk a tésztát. Meleg helyen kelni hagyjuk. Az olajjal megkent palacsintasütőn a tejmerőkanálnyi tésztát 1 cm vastagra szétkenjük, és megsütjük. Még melegen megkenjük szilvalekvárral, megszórjuk túróval, és leöntjük tejföllel.
CSIRKECOMBOK VADASAN
Hozzávalók: 4 nagyobb csirkecomb, 10 dkg trappista sajt, 4 savanyú uborka, 10 dkg füstölt tarja; a mártáshoz: 1 sárgarépa, kisebb zeller, 1 babérlevél, 3 dl fehérbor, 1 dl víz, 1 dl tejföl, só, bors, ételízesítő.
Elkészítése: A combokat kicsontozzuk, kiverjük, és sózzuk, borsozzuk. Minden szeletre egy-egy tarját fektetünk, megszórjuk reszelt sajttal és a gyufaszálnyira metélt uborkával. A töltött húsokat félbehajtjuk, megtűzzük fogpiszkálóval és forró olajban megsütjük. Kiszedjük és melegen tartjuk. A mártáshoz a felaprított sárgarépát és zellert, babérlevelet megfőzzük a bor és víz keverékében. Ha megpuhult, a babérlevelet kivesszük, összeturmixoljuk és hozzáadjuk a tejfölt. Ízlés szerint ízesítjük, majd leöntjük vele a töltött combokat. Párolt rizs kíséretében tálaljuk.

Sárgarépás burgonyaleves

Sertéstokány tésztával
ÍZ-LELŐ
Vitaminpompa
A zord téli napokon, a fogvacogtató hidegben egy csésze tea mellé, jólesnek a finom, savanykás, citromból vagy narancsból készült sütemények.
TEJSZÍNES-MÉZES NARANCSTORTA
Hozzávalók a tésztához: 13 dkg kézmeleg vaj, 3 tojás, 25 dkg méz, 30 dkg liszt, késhegynyi őrölt gyömbér, 2 ek. rum; a töltelékhez: 30 dkg narancslekvár, 4 narancs, 2 narancs leve; a díszítéshez: 2,5 dl tejszín, 1 narancs.
Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk: a sárgáját a vajjal és a mézzel habosra keverjük, hozzáadjuk a lisztet, a gyömbérport, a rumot, jól összekeverjük, majd beleforgatjuk a fehérjékből vert kemény habot. A masszát egy sütőpapírral kibélelt tortaformába simítjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben kb. 45 percig sütjük. Ha kész, kiborítjuk, levesszük róla a papírt, és hűlni hagyjuk. A narancslekvárt felforrósítjuk, a 4 narancsot meghámozzuk, a belső, fehér héját is eltávolítjuk, de úgy, hogy közben a levét felfogjuk, majd a 2 narancs levével együtt a narancslekvárhoz öntjük. Egyszer felforraljuk, és kihűtjük. A tortalapot három lapra vágjuk. Az alsót bekenjük a narancslekvár 1/3-ával, és a narancsgerezdek felét szépen elrendezzük rajta. Rátesszük a második tortalapot, kicsit rá is nyomkodjuk, ezt is bekenjük narancslekvárral, ezen is szépen elrendezzük a maradék narancsfilét, végül rátesszük a harmadik tortalapot. Ezt is óvatosan rányomkodjuk, bekenjük a maradék narancslekvárral, azután a tortát hagyjuk jól kihűlni. A tejszínből kemény habot verünk, 1/3-át csillagcsövű nyomózsákba töltjük. A torta tetejét bekenjük a tejszínhabbal, az oldalát beszórjuk szeletelt mandulával, a tetejére rózsákat nyomunk, végül narancsgerezdekkel díszítjük.
CITROMOS ROMBUSZOK
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 25 dkg hideg vaj, 15 dkg porcukor, fél citrom reszelt héja, csipet só; a citromhabhoz: 4 tojás, 2 citrom leve, 1 citrom reszelt héja, 20 dkg cukor, 1 tk. sütőpor, 5 dkg liszt, csipet só.
Elkészítése: A hideg vajat lereszeljük egy nagylyukú reszelőn. Hozzáadjuk a cukorral, a sóval és a reszelt citromhéjjal összekevert lisztet. Gyors mozdulatokkal morzsalékos tésztává gyúrjuk, majd egy 20x30 cm-es sütőpapírral kibélelt tepsibe egyenletesen elnyomkodjuk. 170 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 20-25 perc alatt világosra sütjük. A citromhabhoz a tojásokat fehéredésig keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a citromlevet, a reszelt citromhéjat, végül a sütőporral elkevert lisztet, a csipet sót, és csomómentesre keverjük. Amikor a tészta megsült, ráöntjük a citromos masszát, és a sütőbe visszatéve 20 percig sütjük, amíg a krém megszilárdul. Hűlni hagyjuk, majd rombusz alakúra vágjuk, és meghintjük porcukorral.
NARANCSOS SZELET
Hozzávalók a piskótatésztához: 8 tojás, 8 ek. cukor, 7 ek. liszt, 1 ek. kakaópor; a diós tésztához: 6 tojásfehérje, 12 ek. cukor, 10 dkg durvára vágott dió, 10 dkg mazsola, 2 ek. liszt; a töltelékhez: 6 tojássárgája, 15 dkg cukor, 2 narancs leve és az egyiknek a reszelt héja, 1 ek. liszt, 2 tasak narancs- vagy vaníliaízű pudingpor, 6 dl tej, 25 dkg margarin/vaj, 10 dkg porcukor; a mázhoz: 10 dkg étcsokoládé, 5 dkg margarin, kevés tej.
Elkészítése: A hozzávalókból a szokásos módon piskótát sütünk. A diós tésztához a fehérjéket kemény habbá verjük, hozzáadjuk a cukrot, majd továbbverjük. Belekeverjük a megmosott mazsola, dió és liszt keverékét. Ugyanakkorára sütjük (lassú tűzön kb. 40-50 perc alatt), mint a piskótát. A narancsokat alaposan megmossuk, az egyik héját lereszeljük, majd mindkettőt kifacsarjuk. A tojássárgákat habosra keverjük a cukorral, belevegyítjük a narancsok levét és a lisztet, majd gőz fölött sűrűre főzzük. A tűzről levéve belekeverjük a lereszelt narancshéjat. 6 deci tejben megfőzzük a pudingot és kihűtjük. A margarint habosra keverjük a porcukorral, majd kanalanként belevegyítjük a pudingot és a tojásos krémet. A piskótát vízszintesen két lapra vágjuk. Az egyiket megkenjük a töltelék felével, rátesszük a diós lapot, bevonjuk a maradék töltelékkel, és befedjük a másik piskótával. Tetejét bevonjuk a csokoládémázzal. Hűtőbe tesszük, majd szeletekre vágva kínáljuk.
CITROMOS-JOGHURTOS MUFFIN
Hozzávalók: 10 dkg joghurt, 27 dkg liszt, 1 citrom, 1 tasak sütőpor, 5 ek. cukor, 1 tojás, 10 dkg olvasztott vaj.
Elkészítése: A lisztet a sütőport és a cukrot összekeverjük, tálba szitáljuk. A muffinformát vajjal kikenjük, a tojást a joghurttal és vajjal elkeverjük. A joghurtos masszát hozzáadjuk a lisztes keverékhez, majd belereszeljük a citrom héját és belefacsarjuk a citrom levét. Villával gyorsan összekeverjük (nem baj, ha kicsit csomós marad az eredeti recept szerint) A mélyedéseket 2/3 részig megtöltjük, jól előmelegített sütőben 20-25 perc alatt szép pirosra sütjük. Melegen tálaljuk. Megjegyzés: Nagyon jó tészta, kellemesen savanykás, kicsit sűrű, de ettől jó.
ÜNNEPI NARANCSOS PALACSINTA
Hozzávalók: 12 db palacsinta; a töltelékhez: 10 dkg mazsola, 2 db narancs, 1 dl meggylikőr/rum, 3 tojás, 12 dkg cukor, 3 dl tej, 4 dkg liszt, 1 tasak vaníliás cukor, 5 dkg dió.
Elkészítése: A megtisztított mazsolát a likőrben megáztatjuk és kevés narancshéjat reszelünk rá. A 3 tojássárgáját 6 deka porcukorral, a liszttel, és kevés hideg tejjel kikeverjük, majd hozzáöntve a vaníliás cukorral felforralt tejet, habverővel gyorsan verjük, és addig hagyjuk a tűzön, míg a forrpontot eléri. Ekkor levesszük a tűzről, még forrón hozzákeverjük a mazsolát, a fele likőrt és a 4 deka cukorral habbá vert 3 tojásfehérjét. Jól összekeverve beletesszük a meghámozott és kisebb szeletekre vágott narancsok húsát. A töltelékkel megtöltjük a palacsintákat és feltekerjük. Kivajazott tűzálló tálba tesszük, megszórjuk a gorombára vágott dióval, és a sütőben megforrósítjuk. Tálaláskor megszórjuk vaníliás porcukorral és megcsepegtetjük a visszamaradt likőrrel.

Citromos rombuszok

Tejszínes-mézes narancstorta
VILÁGKONYHA
Salamonig vissza!
E havi gasztronómiai kalandozásunk a kelet-európai zsidó konyha szigorúan szabályozott, ám nem minden praktikumtól és rafinált fogástól mentes világába kalauzolja az olvasót.
Az ókori Izraelben sok vallási előírásra kellett ügyelni, amelyek ma is meghatározzák a kóser (vallási értelemben alkalmas) konyhát. Az előírások három csoportra oszthatók. Az egyik ilyen szabály: csak kóser hús ehető. Már a Biblia is tiltja bizonyos állatok húsának (például disznó, nyúl, ló, teve), az elhullott vagy széttépett tetemek fogyasztását. Mózes III. könyve felsorolja a kóser állatokat: ilyenek például a marha, a bárány, a kecske, a szárnyasok. Különbséget tesz az írás a megengedett és a tiltott halak között is. Az édesvízi halakból a harcsán és a kecsegén kívül valamennyi kósernak mondható.
Csak vértelen húsokat!
Ugyancsak a mózesi törvények írják elő a vér fogyasztásának tilalmát. (Ez a zsidó parancsolat olyan szigorú, hogy egy cseppnyi vért sem szabad fogyasztani, s ezt az előírást még az ókori Izraelben élt idegenektől is megkövetelték.) Étkezésre csak egészséges és az előírásoknak megfelelően levágott állat gondosan vértelenített, kisózott húsa használható. A vallási törvény szerint a húst fél óráig vízben, egy órán keresztül sóban kell áztatni, majd háromszor leöblíteni, hogy minden vérrög kioldódjék belőle. Hajdan bárki vághatott állatot, ma már azonban csak szakszerűen képzett, hivatásos mészáros (metsző, sakter), lehetőleg egyetlen mozdulattal végezheti el ezt a műveletet. A lényeg az, hogy az állat ne szenvedjen, s hogy a vér eltávozzék a húsából.
Maccabee meg slivovitz
A vallásos zsidó nem fogyaszthat akármilyen szeszes italt. A kóser bor csakis folyamatos ellenőrzés mellett készülhet. Az ortodox zsidók mindmáig arra törekednek, hogy lehetőleg még a szőlőt is maguk műveljék meg, s hogy a mustot és a bort maguk készítsék el. Mindenesetre elmondhatjuk, hogy a kóser bor egészen biztosan szőlőből készül. Kiváló kóser sörben sem szenvednek hiányt: a Maccabee e keserű nedű kedvelőinek készül. A legismertebb pálinka (snapsz) a kóser szilva (szilvórium vagy slivovitz). Egyes régi zsidó italkedvelők a kóser bort (a Biblia alapján) Noéig, a kóser szilva eredetét pedig Salamon királyig vezették vissza.
Csipetnyi illemlecke
A szigorú szabályok nemcsak az alapanyagokra és az ételek elkészítési módjára vonatkoznak, de behatárolják az étkezési szokásokat is. Nem illik például társaságban vizet inni, de ha ez elkerülhetetlen, akkor el kell fordulni a pohárral, mivel vizet csak szomjas ember iszik - ez viszont nem tartozik senkire. Férjes asszony bort ne igyon, ha nincs mellette a férje, de ha jelen van, akkor is csak mértékkel. Illetlen egy hörpintésre kiinni a poharat, mert falánkságra vall, de apránként kortyolgatva felvágósnak tűnhetünk. Az ételből sem illik egyszerre túl nagyot harapni, és ügyeljünk, hogy ne együk degeszre magunkat.
Macesz-sokadalom
A macesz - mácá - kelesztetlen tésztából készült sült lap, amelyet vízből és az öt fő gabonafajta valamelyikéből készítenek. A gabonát és a belőle őrölt lisztet gondosan óvni kell, nehogy vízzel érintkezzen, vagy élesztőanyag jusson a közelébe. A sütési eljárás ideje nem lépheti túl a liszt és a víz összevegyítésétől számított tizennyolc percet. A maceszt ma többnyire géppel készítik, ami lerövidíti a gyártási időt, így csökkenti az erjedési folyamat megindulásának veszélyét. A megsült macesz nem tud erjedésnek indulni. A kész maceszból különböző alapanyagokat lehet készíteni, például darát, pelyhet, tortához való „lisztet”.
Páratlan ételek, páros edények
„Ne főzd meg a gödölyét anyja tejében” - ez a Tórában olvasható törvény különíti el a tejes ételeket a zsírosoktól. De nemcsak vallási oka van ennek az előírásnak: a sivatagban való vándorlás alatt bizony a higiénia is megkövetelte az alapanyagok elkülönített tárolását. Egy biztos: a húsfélét nem szabad együtt főzni, vagy akár egyszerre enni a tejtermékkel! Sőt, a tejes és a húsos edényeket, konyhai eszközöket is külön kell kezelni. Azokat az edényeket és ételeket, amelyeket mind a húsos, mind a tejes ételekhez használhatnak (a sót, a poharakat, az italokat, a kenyeret), külön kezelik, s ezeket páros edényeknek, páros ételeknek mondják. (Vidék Íze)
Libaleves maceszgombóccal
Hozzávalók: 1 kg libaaprólék, 25 dkg vegyes zöldség, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 gomba, 1 fej vöröshagyma, egész bors, gyömbér, só; a maceszgombóchoz: 1 tojás, 1 ek. libazsír, 2 ek. víz, macesz, só, bors, őrölt gyömbér.
Elkészítése: A libahúst megmossuk, fazékba tesszük, 2 liter vízzel felöntjük, majd lassú tűzön felforraljuk. Forralás közben a habot folyamatosan leszedjük. Miután felforrt, beletesszük az egész borsot, a gyömbért és a sót. Közben megtisztítjuk, meghámozzuk a zöldségeket: a sárgarépát, a petrezselymet a zöldpaprikát, a paradicsomot és a gombát negyedbe vágva, a meghámozott hagymát egészben tesszük a levesbe. Lassú tűzön gyöngyöztetve 2-3 órán át főzzük. Miután a hús megpuhult, a levest átszűrjük. Míg fő a leves, elkészítjük a maceszgombócot. A tojást, a libazsírt és a vizet összedolgozzuk, és annyi apróra tört maceszt gyúrunk hozzá, hogy jó sűrű masszát kapjunk. Ezt fűszerezzük sóval, törött borssal, őrölt gyömbérrel, majd félretesszük egy órára. Végül vizes kézzel golflabda méretű, nagyobb gombócokat formálunk belőle, s azokat a forró levesben, fedő alatt kifőzzük. Tálaláskor a húst a csontokról leszedve visszatesszük a levesbe. A zöldségekkel és a maceszgombóccal együtt tálaljuk.
Bundázott macesz csokiöntettel
Hozzávalók: maceszlapok, 2-3 tojás, fahéj, porcukor, zsemlemorzsa; a diótöltelékhez: 5 ek. porcukor, 10 ek. darált dió, 2 ek. mazsola, 1,5 dl rum, tejszín; a csokoládéöntethez: narancshéj, 5 dkg étcsokoládé, 4 ek. porcukor, vaj.
Elkészítése: A töltelékhez a darált diót a porcukorral, a mazsolával, a rummal és kevés tejszínnel összekeverjük úgy, hogy sűrű masszát kapjunk. A mártáshoz az apróra tört csokoládét habüstben, forró vízgőz fölött felolvasztjuk, kevés vajat, a porcukrot és néhány csík narancshéjat teszünk hozzá. A kész, kihűlt diótölteléket féltenyérnyi maceszlapra helyezzük, ugyanakkorával befedjük. Az egészet felvert tojásba és zsemlemorzsába mártjuk, majd forró olajban ropogósra sütjük. Itatóspapíron lecsöpögtetjük róluk az olajat, tányérra tesszük, a csokimártást - esetleg vaníliaöntetet - külön tálaljuk, és fahéjas porcukorral megszórjuk.
ZÖLDÖVEZET
Galambbegy saláta télen is
Ma már inkább csak a népmesékből ismerjük a galambbegy salátát, Svájcban azonban igen nagyra értékelt, elsősorban téli saláta. A termesztők csokrokba kötik sötétzöld levélrózsáit, úgy árusítják az ínyencek számára. Régebben csak a mezőkön gyűjtötték egy unokatestvérét, de a középkor végétől kezdve termesztik is.
A madársalátának (Valerianella locusta), mezei salátának, gyökönkécskének, téli cikóriának is nevezett növény energiatartalma kicsi, magas a vastartalma, sok vitamint és ásványi sót tartalmaz. Bokrok között, fasorok alatt, parlagokon található. Kb. 25 cm magas, virága halványkék.
Tavasszal vetve egyéves, ősszel vetve áttelelő növény. Magvait a tiszta talaj felületére vetik, majd 2-3 cm mélyen bemunkálják, hogy egy kevés finomszemcséjű talaj takarja. A legjobb kelés árnyékos, nedves helyen várható. Ezért kiskertekben gyakran a paradicsomtövek közé vetik.
Ha a kert egész felületét bevetik, akkor augusztus végétől október végéig lehet vetni, akár fóliasátor, vagy üvegház alá. Sok szellőztetést igényel, egyébként megtámadhatja a lisztharmat, vagy a peronoszpóra. 5-6 leveles korban szedhető.
A piacokon több fajta található (Svájcban) némelyik nagytermetű, ennek világoszöld, nagy levelei vannak, de az kevésbé ízletes, inkább gyom, mint galambbegy saláta.
A szakértők szerint a legjobb fajta a „Coquille de louvier”, mely Svájc egész területén elterjedt. Levélrózsái csillogó sötétzöldek, és nagyon jó fagytűrők. Az egész növény felhasználható a gyökerek kivételével. Jól meg kell mosni, de nem szabad áztatni.
Hűvös, párás helyen jól eltartható, ha néha megpermetezik egy kis vízzel. A hűtő zöldséges-ládájában 3-4 napig is eláll. Érdemes fóliatasakban tartani, hogy ne vegye át a hűtő szagát. (edenkert.hu)
ÁLLATVILÁG
Fogamzásgátlás vagy ivartalanítás?
A macskák ún. szezonális polioestruszos állatok, ami azt jelenti, hogy januártól szeptemberig folyamatosan ivarzanak, a nem kívánt szaporulatot pedig jobb elkerülni...
Miért fontos téma a macskák ivartalanítása?
Azért, mert a macskák ún. szezonális polioestruszos állatok, ami azt jelenti, hogy januártól szeptemberig folyamatosan vannak ciklusaik, akkor is ha nem találkoznak kandúrral! Ha nem szeretnénk kiscicákat, akkor több megoldás közül választhatunk: létezik tablettás fogamzásgátlás vagy injekciós készítmény, de a legtöbb állatorvos az ivartalanítást ajánlja. NEM KELL FELTÉTLENÜL SZÜLNIE ELŐTTE!
Macskánál milyen fogamzásgátlási lehetőségek vannak?
A nőstény macskák fogamzásgátlása mint minden húsevőnél az ivarzás tartós elnyomását jelenti. Ez tablettával vagy injekciós készítménnyel oldható meg. Tartósan azonban kb. csak két évig szabad alkalmazni, majd vagy elletni az állatot, vagy kb. 1-2 évet ivarzást engedni. Mellékhatásai ezeknek a szereknek minimális eséllyel jelentkezhetnek. Több állatorvos a nőstények injekciós fogamzásgátlását javasolja, bár anyagilag ez sem lesz kevesebb, hiszen kb. évente 2 alkalommal kell alkalmazni.
Melyik jobb: a fogamzásgátló tabletta vagy az injekciós kezelés?
Mindennapos probléma, hogy mi legyen a nőstény macskával, ha elkezd ivarzani. A macskáknak ugyanis a kerítéssel nem lehet megálljt parancsolni... Így felmerül a kérdés, hogyan kerüljék el a nem kívánt szaporulatot.
Alapvetően azt szokták az állatorvosok tanácsolni, hogy ha valaki nőstény cicát választ, döntse el előre, kívánja-e szaporítani vagy sem. Amennyiben nem, akkor ember és állat számára a legmegnyugtatóbb és legbiztonságosabb megoldás az ivartalanítás. Sajnos állatok esetében a fogamzásgátlás nem olyan biztonságos, mint embernél, gyakrabban kell szövődményekre is számítani.
Igaz-e, hogy némely fogamzásgátló tumoros betegséget okozhat a cicának?
A mai injekciók és tabletták mellékhatása - mely főleg a méhnyálkahártya cisztás-gennyes elváltozásában nyilvánul meg (igen kis százalékban) - jóval kisebb, mint a régi fogamzásgátlóknál, de az emlőre gyakorolt tumorképződést elősegítő hatás ugyanúgy fennáll. Ezért javasoljuk, hogy megszakítás nélkül maximum 2 évig adják, utána szünetet kell tartani.
Ez a két év emberi időszámításban kb. 14 évnek felel meg. Ezért nem valószínű, hogy bármely nőgyógyász engedné, hogy páciense 14 évig folyamatosan fogamzásgátlót szedjen. Ez ugyanúgy kockázatos a nőknél is. Ezért alkalmazzák a szülés után emberben a spirál és társai mechanikus fogamzásgátló eszközöket.
Melyik az a fogamzásgátló tabletta, amit hetente egyszer kell beadni a cicának?
Ovaridnak hívják. A szedése az aktuális ivari ciklustól függ, az állatpatikában, ahol beszerezhető, tájékoztatnak a szedés módjáról is (de általában egyszer kell adni hetente). Ritkán méhgyulladás lehet a következménye, ezért túl hosszú ideig (évekig) nem jó adni.
A beadás után hány nappal hat a fogamzásgátló injekció?
Hatására b. 4-5 nap múlva múlnak el az ivarzási tünetek. Januártól szeptemberig 4-5 havonta kell adni. Mivel a macskák ciklusa szezonális, ezért általában nem ivarzik a macska télen, de ez a lakásban tartottaknál nem mindig igaz. Ilyenkor télen is kell. Alkalmazása során mellékhatásként ritkán, esetleg méhgyulladást vagy emlődaganatot (elég speciális formát) okozhat.
Hányszor kaphat a macska fogamzásgátló injekciót?
A fogamzásgátlást kb. 2 éven át lehet folyamatosan fenntartani. Utána elletni kell a cicát vagy szüneteltetni kell a kezelést kb. 1 évre. Ezek a kezelések csak időlegesen függesztik fel az ivarzást, minden ezutáni párosodásnál elméletileg vemhesülhet.
100%-osan megbízható a macskák fogamzásgátlója?
Ez ügyben nincs statisztikai adat. De egyik sem használ hosszú távon a macska egészségének. Ha nem szeretnének kiscicát, akkor az ivartalanítás a legjobb megoldás. (Háziállat Online)
ÉRDEKES HONLAPOK
Helyesírás, komolyzenei magazin, sorozatok röviden
„Kézilabda bajnokság” vagy „kézilabdabajnokság”? „Legalábbis” vagy „legalább is”? „Muszály” vagy „muszáj”? „Hírdetés” vagy hirdetés? „Nyitvatartás” vagy „nyitva tartás”? Tesztelje helyesírását a www.szerkeszt.hu segítségével! Ha eddig azt hitte, hogy ismeri a magyar helyesírás szabályait, a száz kérdés értékelésénél nagyon meg fog lepődni!
***
Aki szereti a komolyzenét, valószínűleg örömmel fogadja a hírt, miszerint létezik egy magyar nyelvű honlap - www.momus.hu -, ahol koncertbeszámolókat, operabemutatóról kritikákat, könyv-, lemez- és filmismertetőket, esszéket és tanulmányokat, legfrissebb híreket, interjúkat olvashatnak a komolyzene berkeiből, továbbá megtudhatják melyik komolyzenei rádióállomást hallgathatják élőben az interneten, valamint apróhirdetéseket böngészhetnek és különböző fórumokon társaloghatnak a többi komolyzenei rajongóval. És ha játékos kedvükben vannak, megfejthetik a zenés feladványokat is. Ehhez ugyan regisztrálni kell, de pénzbe nem kerül.
***
Lekéste a Doktor House legutóbbi epizódját? Nem érti, miről szól a Született feleségek? Nem tudott elszakadni a baráti társaságtól, ezért kimaradt néhány Lost-epizód? A Hogy volt blogon elolvashatja kedvenc sorozatai rövid tartalmát epizódról epizódra. Az összefoglalókat sorozatrajongók írják szubjektív stílusban, néha viccesen, néha gúnyosan. Jericho, A szökés, Vészhelyzet, 24, Hősök, Dexter vagy éppen Tűzvonalban: itt (http://hogyvolt.blog.hu/) az összes fontosabb sorozatot megtalálja.
KÉPTELEN KÉRDÉSEK-MEGHÖKKENTŐ VÁLASZOK
Mérgező-e a jegesmedve mája?
Az egykori szovjet vadászpilóták túlélési kézikönyvében az áll, hogy a jegesmedve máját tilos megenni, mert mérgező. Igaz ez?
Való igaz, hogy a jegesmedve - és más sarkvidéki állatok - májának fogyasztása súlyos, életveszélyes állapotot idézhet elő. A káros hatásért - meglepő módon - a májban felgyülemlő hatalmas mennyiségű A-vitamin felelős.
Az A-vitamin elengedhetetlenül szükséges a normális magzati fejlődéshez, a növekedéshez, a vörösvértest-képződéshez, az immunrendszer működéséhez, a látópigment kialakulásához, valamint a bőr és a nyálkahártyák épségéhez. Ajánlott napi mennyisége egészséges felnőtt emberek számára 3000 nemzetközi egység (NE), vagyis körülbelül 1000 mikrogramm.
Amennyiben a napi bevitel meghaladja a 10000 NE-t, jelentkezhetnek az A-vitamin túladagolás tünetei: hányinger, étvágytalanság, fáradékonyság, fejfájás, bőrhámlás, hajhullás, homályos látás, menstruációs zavarok, máj- illetve lépmegnagyobbodás. Az extrém fokú túladagolás halálhoz vezethet.
Tápláléklánc
A tengeri algákban nagy mennyiségben keletkezik A-vitamin. Ez bekerül a táplálkozási lánc többi tagjának szervezetébe, és a magas szinten elhelyezkedő, illetve csúcsragadozók májában felgyülemlik. Nagy koncentrációt ér el a jegesmedvék, fókák, delfinek, cápák, bálnák, sarki rókák és huskyk májában.
Összehasonlításképp: míg a szarvasmarha mája grammonként 550 NE A-vitamint tartalmaz (az emberé 575 NE-t), addig az antarktiszi huskyé 10570 NE-t, a szakállas fókáé 12-14000 NE-t, a jegesmedvéé pedig 24-35000 NE-t.
Látható tehát, hogy már 0,3 gramm jegesmedvemáj fogyasztása elegendő ahhoz, hogy a napi maximális A-vitamin-mennyiséget a szervezetünkbe vigyük. Szakértők szerint 30-90 gramm jegesmedvemáj megevése halált okoz.
Halálos lakoma
Az első nyilvántartott A-vitamin mérgezett Xavier Mertz svájci sarkkutató volt. Antarktiszi expedíción vett részt, melynek során egyik társa verembe zuhant, és meghalt. Vele együtt odaveszett az élelmiszer-ellátmány nagy része is, ezért Mertz és az expedíció vezetője, Douglas Mawson kénytelenek voltak leölni és megenni a szánhúzó huskykat.
Mivel húsukat ehetetlenül rágósnak találták, a kutatók elsősorban a májukat fogyasztották el. Mindketten súlyosan megbetegedtek, az A-vitamin-mérgezés tünetei jelentek meg rajtuk, és Mertz 1913. januárjában meghalt. Mawson - mivel valószínűleg kevesebb májat evett társánál - szerencsésen elérte a támaszpontot, és túlélte a mérgezést. (geographic.hu)
AUTÓZÁS
Hogyan vezessünk télen?
Addig örülünk a szép fehér hónak, amíg gyalogosan rójuk a behavazott utcákat, de amint gépkocsiba ülünk, más szemmel nézzük a havas, latyakos, befagyott utakat.
Csúszós utak, rossz látási viszonyok és hideg nehezítik télen a járművezetők dolgát. Nem elég a gumikat kicserélni, szemléletet is kell váltani a téli autózáshoz.
• Korábban induljunk!
Este hallgassuk meg a másnapi időjárás-jelentést! Ha havazást ígérnek, reggel korábban induljunk útnak, és számoljunk lassabb haladással a dugók miatt. Ha lehet, használjuk inkább a tömegközlekedési eszközöket!
• Takarítsuk le az autót!
Alaposan takarítsuk le a havat a kocsiról, hogy ezzel is javítsuk a látási viszonyokat! Mielőtt elindulnánk, járassuk üresben két-három percig a motort, hogy az ablakok üvege is felmelegedjen, ne párásodjon be. Indulás előtt végezzünk fékpróbát!
• Menekülőutak
Mivel a mellékutakat többnyire nem takarítják, jobban járunk, ha a havas, csúszós időszakban inkább a főutakat választjuk.
• Követési távolság
Havas úton különösen ügyeljünk a követési távolság betartására, sőt hagyjunk a szokásosnál is nagyobb távolságot! Különösen a közlekedési lámpáknál és a kereszteződéseknél készüljünk fel arra, hogy vezetőtársaink esetleg hirtelen fékeznek, vagy nem eléggé körültekintően váltanak sávot. Kerüljük a hirtelen fékezést!
• Fagypont körül
Általában fagypont körül a legkényesebb a helyzet. Hol olvad, hol ismét fagy. Ilyenkor tehát vezessünk nagyon lassan és óvatosan.
• Veszélyes hidak
A hidakon és felüljárókon különösen rosszak lehetnek az útviszonyok, hiszen az út felülete hidegebb, következésképpen csúszósabb is, mint, a sík terepeken.

Indulás előtt mindig takarítsuk le a havat az autóról, és olvasszuk le a jeget a szélvédőről!
SZÁMÍTÓGÉP-TIPPEK KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
Készítsünk honlapot - magunknak!
Manapság bárkinek lehet honlapja (web oldala). Hogy milyen célra használja, az csakis rajta múlik. Sokan szeretnék megosztani a világgal képeiket, személyes élményeiket, vagy csupán az ismerőseiknek szeretnék biztosítani, hogy egyes adatokhoz, képekhez, videókhoz stb. hozzáférjenek, és ne kelljen mindegyiküknek külön elküldeni azokat e-mailben. Vannak olyanok is, akik így szeretnék kifejezni magukat, megmutatni a világnak, hogy mivel foglalkoznak, és hogy milyen eredményekkel - rajzokat, fényképeket, leírásokat feltéve az oldalukra.
Sokan úgy gondolják, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy saját privát web-lapjuk legyen, mivel nem értenek hozzá, azonban egy erre specializált irodára bízni a dolgot sok pénzbe kerülhet, amit nem tudnának megfizetni, vagy annyit nem ér számukra az egész. A jó hír, hogy manapság nem szükséges külön szaktudás az ilyen saját honlapok elkészítéséhez. Sok különböző programmal, internetes eszközzel csak a megfelelő opciókat kiválasztva magunk is legenerálhatjuk a kívánt oldalt, melyre bevihetjük a kívánt adatokat. Ezt az oldalt azután elegendő egy megfelelő szerverre elhelyezni, és már közölhetjük az ismerőseinkkel az új címet, ahol elérhetőek vagyunk. Az előre elkészített sablonokból kiválaszthatjuk a nekünk tetsző kinézetet, melybe azután bevisszük a kívánt adatokat, és készen is vagyunk, még pénzbe sem került a kidolgozás, elegendő csupán a számítógép alapvető használatát ismernünk (szövegszerkesztés, fájlok kezelése, internet használata, szükség esetén képátméretezés).
Most induló rövid sorozatunkban szeretnénk bemutatni a web-oldal készítés módozatait, melyekkel a kedves olvasó otthon saját számítógépe segítségével felépítheti web-lapját. Az itt megjelenített megoldásokkal bárki elkészítgeti az igényeinek megfelelő alap web-oldalt, és a végén akár fel is teheti azt pár egyszerű lépéssel egy internetes szerverre (hacsak nem közvetlenül a szerveren készíti el az oldalt annak web-oldal generátor szolgáltatása segítségével).
Alapvetően két részre oszthatjuk a web oldalakat, statikusokra és dinamikusakra. A statikusak tartalma, ahogy azt a neve is mondja, nem változik, hacsak a szerző nem írja át a fájlokat, nem cseréli ki az oldal tartalmát. A legtöbb esetben, ahol állandó adatokat akarunk megosztani, illetve csak ritkán változik az oldal tartalma, ez elegendő a jó web-lap működtetéséhez, sőt ez a leggyorsabb a kiszolgálás szempontjából is. A dinamikusak tartalma ellenben többször változik, akár minden egyes megtekintés alkalmával. Így egy folyamatosan frissülő web-oldalt készíthetünk, melynek tartalma frissül a kívánalmaink szerint. Ezt természetesen a szerveren futó megfelelő program biztosítja. Különböző célokra programozók már megírták a programokat, melyet kívánság szerint állíthatunk be, így könnyen létrehozhatunk dinamikus tartalmakat is az interneten. Ilyen tartalmak például a közkedvelt blogok, fórumok stb., de egy tartalom-menedzselő rendszer segítségével megoldható a sűrűn változó web-oldalak könnyű karbantartási módja is. Az ezeket biztosító kész programokkal is szeretnénk megismertetni a kedves olvasót, melyek használatába könnyen beletanulhat.
bzs
Nyereményjáték
A most induló sorozatunk mellé nyereményjáték is párosul. A nyertesek a saját maguk elkészített web-oldalát ingyenesen tárolhatják a CNT (www.cnt.co.yu) szerverein egy éven keresztül. Minden nyertes kap 100 megabyte tárolóhelyet, szükség esetén feltelepítve és beállítva a dinamikus tartalmat kezelő rendszert, saját e-mail címe(eke)t és a szükséges technikai segítséget. Ezért csupán olvasnia kell cikk-sorozatunkat, válaszolni a feltett kérdésekre, illetve elkészíteni a kívánt web-oldalt. Minden cikkünk végén talál egy kérdést. Az ezekre adott válaszát illetve az elkészített oldalt a nyereményjáték végén e-mailben vagy postán eljuttatja címünkre, mi pedig átnézzük a kérdéseket és pontozzuk a web oldalakat, majd ebben a rovatban megjelentetjük a végeredményt. A legjobb 10 ingyenes szerver szolgáltatásban részesül. Nyereményjátékunkban csak magánszemélyek vehetnek részt, vállalatot reklámozó web-oldalakkal nem lehet pályázni.
E heti kérdésünk: Miről olvasna szívesen a Tarka Világ számítógépes rovatában?
A válaszaikat e-mailben (tarka@magyar-szo.co.yu) illetve levélben (Magyar Szó - Tarka Világ nyereményjátéka, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.,) várjuk.
A nyereményt a CNT (www.cnt.co.yu) vállalat biztosítja.
EGY KIS HUMOR
Vegyes viccek
„Karácsonyra a férjem egy nagyképernyős tévét kért. Egyszerűen megoldottam: közelebb toltam a foteljét a meglevő készülékhez.” (Wendy Liebman)
***
Pistike hazamegy az iskola után, és mondja anyukájának:
- Anya, nagyon éhes vagyok!
- Hát tudod, most nincs itthon semmi - mondja az anyja.
- Hát együk meg a papagájt!
- De nyersen nem lehet!
- Hát főzzük meg!
- Dehát tudod, hogy nincs villanyunk sem.
- Hát süssük meg!
- Hát nincsen olajunk sem gázunk...
Egyszer csak megszólal a papagáj:
- Éljen a kormány!
***
- Uram, az Ön lánya azt mondta nekem, hogy szerelmes belém, és nem tud nélkülem élni.
- Nos, akkor ön az engedélyemet kéri, hogy elvehesse a lányomat?
- Nem, azt kérem, mondja meg neki, hogy hagyjon békén.
***
- Mi a hasonlóság az erdő és a kocsma között?
- ???
- Itt is róka, ott is róka.
***
Két jó barát elhatározza, hogy a nyári szabadságukat horgászással töltik. Megveszik a teljes felszerelést, ami kell, és kibérelnek egy tóparti házat egy hétre. Egész héten a parton üldögélnek, nem fognak egyetlen halat sem. Végül az utolsó napon horogra akad egy kicsi hal. Miközben a hazautazásra készülődnek, megszólal az egyik:
- Tudod, hogy ez az egyetlen hal több ezer dinárunkba került?
- Hűha, még szerencse, hogy nem fogtunk többet!
***
- Hová megy, Józsi bácsi?
- Vikkendre!
- Két k-val?
- Hát, nem is a feleségemmel!
***
Egy korábban népszerű színész egyre kevesebb szerepet kapott, végül kénytelen volt elmenni egy cirkuszba dolgozni. Azt a feladatot kapta, hogy az elefánt után takarítson. Egyszer arra tévedt egy régi ismerőse a színházból, és látja, hogy színésztársa éppen trágyát lapátol.
- Te, hogy bírod ezt, miért nem hagyott itt őket? - kérdi tőle.
- Úgy érted, hogy végleg szakítsak a show business-szel?
***
A börtön lelkésze elbeszélget Gazsival:
- A szabadulása után szívesen lennék a segítségére.
- Köszönöm szépen - mondja Gazsi -, de én mindig egyedül dolgozom.
***
A bolondokháza egyik ápoltja olyan szörnyű rohamot kap, hogy az igazgatóság kénytelen a családját értesíteni. Másnap megjelenik az őrült bátyja.
- Kérem - mondja neki az igazgató -, az öccsével egyszerűen nem bírunk. Éjszaka is ordítozik, fel akar mászni a plafonra, mindenkit fenyeget, hogy agyonlövi, mert ő Napóleon.
- Ugyan direktor úr - mondja a jó testvér -, egy szavát se kell elhinni. Napóleon én vagyok.
***
- Mi az? Feldobom semmi leesik csupasz nő?
- ???
- Én se tudom, de szívesen dobálnám!!!
***
Egy repülőgép lezuhan a sivatagban, csak egy ember éli túl. Már három napja bolyong a sivatagban, mikor oroszlánok jönnek és körbeveszik. Gondol egyet az ember, előveszi a szájharmonikáját, mivel most úgy is meghal, eljátszik egy utolsó dalt. Csodák csodájára, mikor elkezd játszani, az oroszlánok mind leülnek köré és ámulva hallgatják a zenét. Kicsit később jön egy másik oroszlán, és egy pillanat alatt felfalja az embert. Erre megszólal az egyik oroszlán:
- Látjátok, nem megmondtam, hogyha megjön a süketnéma akkor vége lesz az előadásnak!?
***
Jancsika késve jön haza az iskolából. A mamája kérdőre vonja.
- Egy bácsi elvesztett a körúton egy ezrest, és mostanáig kereste.
- És mi közöd neked ahhoz?
- Rajta álltam.
***
A skót apa főz egy jófajta whiskyt, és bizony jól megkóstolja. Vidáman gajdolva bemegy a házba, odadülöngél a fiához, és megszólal:
- No, fiam, mostan aztán jó az én kedvem, kérjél valamit ajándékba!
A fia megilletődik, és habogni kezdi:
- Hát, nem is tudom...
Az apa hirtelen megmerevedik, és mély hangon megszólal:
- Siess, fiam, amíg visszatartom a józan eszem...
***
A nagy tőzsdeválság idején bemegy egy férfi a brókerjához és megkérdi:
- Mondd meg nekem, de őszintén, te nem aggódsz az ügyfeleid pénze miatt?
- Csak nyugalom! - nyugtatja a bróker. - Nem lesz semmi baj. Én például úgy alszom, mint egy kisbaba.
- Olyan nyugodtan?
- Nem egészen. Nyugodtan alszom néhány órát, aztán felébredek és sírok reggelig...
EZOTÉRIA
Mit jósolnak a csillagok 2008-ra?
A Szaturnusz küzdelmekkel és nehézségekkel teli éve után 2008. március 21-én a Jupiter éve köszönt ránk. Lássuk csak, hogy melyik jegy képviselőjének mit hoz az új esztendő!
Kos (március 21-április 20.)
Sorsfeladat 2008-ra: Szerencséjét úgy tudja megtartani, ha hosszú távra tervez, nem ideig-óráig, és ha néha mások fejével gondolkodik.
Karrier: Már január-februárban feljebb léphet a ranglétrán, vagy olyan szakmai elismerést kaphat, ami megnyitja az eddig nehezen kitáruló ajtókat. S mivel a szerencsét hozó Jupiter az év elején a türelmet, fegyelmet követelő Szaturnusszal alkot kedvező fényszöget, ez a változás legalább hét évig stabilizálja az elért eredményt. A nyár derekán a Neptunusz, a Nap és a Mars kedvező kapcsolata azt ígéri, a komoly munka után egy kis adrenalin-fokozó extrém sportra, vagy egzotikus utazásra is sort keríthet. Ám az őszre megint a kissé monoton hétköznapok lesznek jellemzőek.
Szerelem: A Vénusz az érzelmek biztos fokmérője. A legizzóbb hangulatra az év elején számíthat, ha még nem találta meg a párját. Áprilisban még a legtüzesebb Kos-hölgyek is biztonságra, állandó partnerre, családra vágynak. És a naptárt lapozgatva októberre ki is tűzik az esküvő napját.
Szerencseszáma: 3.
Bika (április 21-május 20.)
Sorsfeladat 2008-ra: Új szemléletmódot kell kialakítania. Lássa más szemmel a világot, szabaduljon meg az előítéletektől.
Karrier: Ellentmondásos év lesz ez. Az első hat hónap a befelé fordulásé. A tudását szeretné gyarapítani, tapasztalatokat akar szerezni, mert nem bízik eléggé önmagában. Aztán május végén egy véletlen esemény új vágányra tereli életét. Már nem fél kezdeményezni, sőt, gondolkodás nélkül beleavatkozik mások sorsába. Vezető beosztásba kerül, és a férfiakkal szembeni megmérettetésben is győz, pedig szép számmal lesznek ellendrukkerek.
Szerelem: Az év elején minden a régi kerékvágásban halad, semmiért nem kell megharcolni. Aztán májusban feltűnik egy vetélytárs (vagy egy mindenre elszánt lovag), és fenekestől felfordul a békés családi élet. Próbálja menteni a menthetőt, de ha a párjához fűződő szálak nem elég erősek, a nyár derekára elszakadnak. Ha szingliként köszöntötte az újévet, ez a májusi felfordulás új szerelmet hoz az életébe. Ami nem felhőtlen, mert párjának még el kell varrnia a múltjához kötő szálakat.
Szerencseszáma: 7.
Ikrek (május 21-június 21.)
Sorsfeladat 2008-ra: Meg kell tanulnia, hogy a kimondott szónak bizony súlya van, hogy az ígéreteket be is kell tartani.
Karrier: Sosem volt olyan anyagias, mint amilyen 2008-ban lesz. Az év elején a Marsot, áprilisban a Merkúrt, májusban a Vénuszt aktivizálja a Jupiter, így mindig más és más jövedelem-növelő módszert alkalmaz. Februárban rámenős és kezdeményező, áprilisban kitűnő információk birtokában ügyesen megelőz másokat, májusban viszont egyéniségét, vonzerejét is latba veti, hogy a legelőnyösebb helyet szerezhesse meg magának. Eközben többször is átgázol másokon, amit az érintettek igyekeznek megtorolni. Koraősszel kínosan érinti majd egy ilyen reváns.
Szerelem: A véletlenek döntik el sorsát. Próbálja manipulálni párját, aki nem veszi észre, ön kettős szerepet játszik. Észrevétlenül választja le kedveséről a régi barátokat, még a családjától is megpróbálja távol tartani, miközben azon kesereg, milyen kevés a közös program. Amint teljesen kisajátítja párját, már nem is olyan izgalmas az édes kettes. Ekkor aztán jönnek majd a különféle hivatalos tárgyalások, tanfolyamok és előadások. Válásig nem fajulnak a dolgok.
Szerencseszáma: 1, 6.
Rák (június 22-július 22.)
Sorsfeladat 2008-ra: Meg kell tanulnia szeretni önmagát, különben nem várhatja el másoktól, hogy elfogadják és szeressék olyannak, amilyen.
Karrier: Lelkesedésből, lendületből nem lesz hiány. De ahhoz, hogy elégedett is lehessen, ügyesen kell célt választani. Pályaválasztásra, illetve -módosításra a június a legalkalmasabb. Addig rengeteg lehetősége lesz arra, hogy bővítse tudását. Ha nem a pénz motiválja, hanem a feladatok, akkor sokkal előbb jut a magasabb fizetési kategóriákba, mint ha azt nézi, hol fizetnek többet.
Szerelem: Akár szingli, akár nem, májusban feltűnik a nagy szerelem. Már az első találkozás után a házasságra tereli a szót. A Jupiter nem áltatja hiába, ebből a találkozásból tényleg lesz esküvő, de majd csak az év végén. Leghamarabb novemberben. Talán jobb is így, mert ahhoz, hogy fájdalommentesen lezárhassa a múltat, akkor is idő kell, ha csak laza kapcsolat volt. Ha egy házasságot kell felbontania az új szerelem kedvéért, sok hercehurca árán élvezheti csak az új boldogságot, és lehet, hogy a kézfogó dátuma is kitolódik.
Szerencseszáma: 2, 4.
Oroszlán (július 23-augusztus 23.)
Sorsfeladat 2008-ra: Új értékrendet kell kialakítania. Rá kell jönnie, nem mind arany, ami fénylik. Az igaz barát a bajban is barát.
Karrier: Alighanem elégedetlen körülményeivel, lehetőségeivel, de leginkább önmagával. Ez épp elég indok arra, hogy a változtatás lehetőségét keresse. Jelentősebb fordulatra leghamarabb májusban van lehetőség (akkor is leginkább azoknak, akik július végén ünneplik születésnapjukat). Jó, ha arra készül fel, ez az apró lépések éve lesz. Sok kis siker stabilizálja egzisztenciáját, és már annak is örülni lehet, ha év végén nem veszteséggel zárja a kasszát.
Szerelem: Örömteli eseményekből nem lesz hiány, de a „mindent elsöprő mámor”, amiről elmarad. Ha még egyedülálló, nemigen jut ideje az ismerkedésre, randevúzgatásra. Ha már párkapcsolatban él, a bolygók a családi gondok megoldásában, a régi viszályok elsimításában segítenek. A házasságra készülőknek érdemes még az év elején, február végéig kimondani az igent, hogy állandó vendégük legyen a boldogság. A későbbiekben mindig történik valami, ami elronthatja hangulatukat.
Szerencseszáma: 6, 3.
Szűz (augusztus 24-szeptember 23.)
Sorsfeladat 2008-ra: Élvezze az életet. Az érzések elől ne bújjon a kötelességek mögé, mert amit elmulaszt, később nem tudja bepótolni.
Karrier: Nyugodt, kiegyensúlyozott évre számíthat, még akkor is, ha az első hónapok tartogatnak néhány feszültebb pillanatot. Épp ezek a megoldható problémák erősítik meg elszántságát, hogy képes legyen csak azért is véghezvinni, amit a fejébe vett. Valójában nem a feladatok, hanem inkább a feszült munkahelyi légkör, az örökös, sokszor értelmetlen rivalizálás meríti ki. De még ezek is a személyes fejlődését segítik. Kiugró teljesítményre csak késő ősszel nyílik lehetősége.
Szerelem: Ha boldog házasságban köszönt önre az újév, gyermekáldás öröme fokozza majd boldogságát. Ám ha egy picit is elégedetlen sorsával, most van esélye a boldogságra. Még a legzárkózottabb Szüzeket is megperzseli a szerelem. Ha ellaposodott kapcsolatban él, Ámor nyila akkor is eltalálja. Az új érzések teljesen megváltoztatják. Az átalakulás annyira szembetűnő lesz, hogy nemcsak környezete ámul el, de saját maga is. Nemcsak elfogad, hanem kér is. Meg tudja fogalmazni vágyait, és kedvese örömmel teljesíti minden kívánságát.
Szerencseszáma: 2, 9.
Mérleg (szeptember 24-október 23.)
Sorsfeladat 2008-ra: Meg kell tanulnia szakítani. Álmai valóra váltásához le kell zárnia a múltat, különben akadályozza az előrejutásban.
Karrier: Ahhoz, hogy megtalálja a helyét a világban, mindent ki kell próbálnia, ami az útjába kerül. Nem fogadja el a tanácsokat. A munkában új lehetőségekre bukkan, de amikor már sikerül belülről is megismernie a körülményeket, a feladatokat, s főleg az embereket, úgy érzi majd, mégsem erre vágyott, s ismét keresgélésbe kezd. Talán többször is állást vált - lehet, hogy cégen belül, de nagy a valószínűsége, hogy áprilisban, de legkésőbb októberben elköszön régi kenyéradójától.
Szerelem: A bolygók egész évben arra ösztönzik, hogy koncentráljon a karrierjére, így a boldogságot most a biztonságos családi háttér adja. Ha még nem találta meg az igazit, 2008-ban ismerkedésre, társasági életre, szerelemre kevesebb idő jut majd, mint szeretné. Talán ezért is keresi a megfelelő partnert a kollégái, üzleti partnerei körében. A Jupiterrel kapcsolatba lépő Vénusz áprilisra ígér egy kellemes találkozást, amiből több is lehet barátságnál. De a lángoló nagy szerelem az idén elmarad.
Szerencseszáma: 5, 6.
Skorpió (október 24-november 22.)
Sorsfeladata 2008-ra: A jelszó: alkalmazkodás. Csapatjátékosnak kell lennie. Ossza meg örömét, bánatát másokkal, s édesebb lesz a siker.
Karrier: A dolgok lényegét kutatja, mindent nagyon intenzíven szeretne átélni. Olyan feladatokkal kell megbirkóznia, amiket a kollégák sorra visszaadtak. A vizsgán is a legnehezebb tételek jutnak önnek. De épp emiatt tartja izgalmasnak a kihívást. A megoldást hamarabb megtalálja, mint gondolná, mert a szerencse a kezére játszik.
Szerelem: Bár eddig igyekezett kivonni magát a társasági életből, most ön lesz a kezdeményező. Szoros kapcsolatra vágyik. Olyan barátokat szeretne, akikkel megoszthatja felfedezését, akik megértik kételyeit. A szerelemben is új, szokatlan kapcsolatokba keveredik. Jó ideig elbűvöli az újdonság varázsa, de nem akarja feladni régi kapcsolatát. Szüksége van arra a biztonságra, amit a régi párja nyújt, de a lobogásra is, amit az új szerelemben érez.
Szerencseszáma: 7, 3.
Nyilas (november 23-december 21.)
Sorsfeladat 2008-ra: Keretek közé kell szorítania vágyait. Nem elsősorban anyagi gondok miatt. Pénzben nem mérhető értékek felé fordulhat.
Karrier: Mivel az évet uraló Jupiter a Nyilas uralkodó bolygója, sokkal több lehetőséggel találkozik majd, mint a zodiákus más szülöttei. Ez azonban nem jelenti azt, hogy élni tud a lehetőségekkel. Az év első fele csak reménnyel és várakozással telik - azt már pontosan tudja, mit nem szeretne, de azt még nem, mik a tervei. Csak egy biztos: valami más legyen, mint amit eddig csinált.
Szerelem: Meglehetősen önző a szerelemben. Régi, biztonságot adó kapcsolatát hajlandó felrúgni a futó kalandokért. Mintha attól félne, lemarad valamiről, egyik szerelemből a másikba menekül. Csalódásait valójában saját magának köszönheti: mindenki csak addig érdekli, amíg elérhetetlen, amint sikerült megszerezni, észreveszi a hibáit, és már nem is tartja vonzónak. A nagy keresgélésben csak addig boldog, amíg az ismerkedés napjait éli. Megnyugvást talán csak az év utolsó két hónapja hoz.
Szerencseszáma: 5, 8.
Bak (december 22-január 20.)
Sorsfeladat 2008-ra: Meg kell tanulnia lazítani. Az élet elszalad, és tudja, késő bánat… Ne menjen el a kínálkozó lehetőségek mellett.
Karrier: A Bak jegyen átvonuló Jupiter aligha engedi, hogy a régi módon élje a mindennapokat. Eddig talán csodálkozva figyelte azokat, akik félvállról veszik a feladatokat, idén viszont még igazat is ad nekik. Az év első három hónapjában belelát a cégvezetés kártyáiba, és rádöbben, mennyi tisztességtelen dolog történik a háttérben. Ez - és az áprilisi napfogyatkozás - adja meg az utolsó lökést a változtatáshoz, amire májusban több lehetősége is lesz. Ha nem a pénz motiválja, hanem a szakmai siker, megtalálja a számításait. Év végére az anyagiak terén is utoléri magát.
Szerelem: Ha már megtalálta az igazit, 2008 az összecsiszolódás éve lesz. Ha még párkeresőben van, májusig ízlelgeti a szabadság édes ízét, a nyár derekán viszont menthetetlenül beleszeret valakibe. A felhőtlen boldogságnak viszont kezdetben akadálya lesz: kedvese ugyanis még nem zárta le előző kapcsolatát. December első napjaiban viszont, amikor a Jupiterhez a Vénusz csatlakozik, minden akadály elhárul, és a karácsonyt már együtt ünnepelhetik.
Szerencseszáma: 7, 3.
Vízöntő (január 21-február 19.)
Sorsfeladat 2008-ra: Tiszteletben kell tartani az írott és íratlan szabályokat. Ha sokat ellenkezik, sok büntetést fizethet tanulópénzként.
Karrier: Folyton az új megoldásokat keresi, az év elején mégis nehezen hajlandó megváltoztatni korábbi álláspontját. Úgy érzi, ezzel gyengül a hitele. Március derekán azonban egy váratlan esemény rádöbbenti, mennyire rosszul ítélte meg helyzetét. Főnökei, és azok a kollégái, akik eddig a pártján voltak, irigységből a vesztét akarják, viszont lesznek, akik épp hatalmi harcaik „kulcsfiguráját” látják önben, és megpróbálják egyre jobb pozícióhoz juttatni. A Jupiter kedvező körülményeket teremt ahhoz, hogy a háttérben zajló eseményeket feltárja, és kellő időben lépjen ki ebből az ördögi játszmából. Amint a maga ura lesz, a lehetőségei is megsokszorozódnak.
Szerelem: A Jupiter szinte egész évben kedvez a titkos kapcsolatoknak, a lopott csókok íze pedig megédesítheti hitveséhez fűződő kapcsolatát is. A kettős játék akkor is izgalmassá teszi az életét, ha mindkét kedvesével laza a kapcsolata. De ön inkább szervez és bujkál, mert a veszélyt élvezi. Az augusztusi napfogyatkozásig nem is lesz semmi baj. Akkor viszont robbanásszerű változás várható. Alighanem a szexis, de széltoló pasi helyett a kicsit szürkébb, de megbízhatóbb partner mellett dönt. Középtávú tervei közé ugyanis év végén már felveszi a babaprojektet is.
Szerencseszáma: 7, 5.
Halak (február 20-március 20.)
Sorsfeladat 2008-ra: Ne adja fel egyéniségét a párja kedvéért. Az önbecsülés éppoly fontos egy kapcsolatban, mint a másikkal szembeni lojalitás.
Karrier: Az év első felében biztosan sikerül megteremtenie azt az egzisztenciát, amiről már régóta álmodozott. Talán nem is sejti, hogy a színfalak mögött kik és mennyit segítettek önnek, hogy most nyugodtan dolgozhasson, vagy a régóta vágyott pozícióba kerülhessen. Ezért nem szabad visszaélnie a lehetőségekkel. Ha maximális erőbedobással dolgozik, nemcsak a főnökei, hanem a kollégái is támogatni fogják. 2008-at anyagi szempontból élete legsikeresebb évének könyvelheti el.
Szerelem: Ha egyedül van, egyszerre többen is körülrajongják, és az év első három hónapja a kacérkodás, flörtölés jegyében telik. De jól tudja: aki sok randevúra siet, az igazán senkit sem szeret. Ön is az igazit várja. Júniusban ő is betoppan. Vagy pontosabban, ő már régóta ott van a közelében, csak eddig a legjobb barátjaként kezelte. Ekkor azonban rádöbben, jóval mélyebb érzések fűzik hozzá, mint a többiekhez. A nyár vége már a közös otthon kialakításával telik. Az esküvőt az augusztus 20-a utáni napokra érdemes tervezni.
Szerencseszáma: 5, 8.Címoldal  |  Külföld  |  Kitekintő  |  Belföld  |  Közelkép  |  Szabadka  |  Újvidék  |  Tiszavidék  |  Topolya  |  Művelődés  |  Sport  |  Mozaik  |  Közös írósztalunk  |  Lapzárta  |  Dokumentumok
Az újság internetes megjelenését lehetővé teszi a CNT